400 mann jobber på spreng ute i Nordsjøen for å rette opp stadig nye feil på plattformen, som skulle ha vært i drift for over ett år siden og kostet halvparten. Nå vet ingen om og når den kan tas i bruk.

Nye målinger viser at Yme-plattformen kan få store problemer i høye bølger.

— Store svingninger kan raskt føre til utmattingsskader på plattformbena og eventuelle stigerør, sier Tobias Gudmestad ved Universitetet i Stavanger til Teknisk Ukeblad. Han er professor i konstruksjonsteknikk og materialteknologi, og mener det kan bli vanskelig å hindre at plattformen blir utsatt for materialtretthet.

Partnerne i lisensen frykter også at det kan oppstå et problem som kalles ringing, som ligner på det som skjer om en slår på en bjelle – svingninger bygger seg opp etter noen få sykluser. Operatøren Talisman Energy skriver i et brev til Petroleumstilsynet at de har fått utført nye, foreløpige ringingsanalyser som viste betydelig høyre spenninger og deformasjoner enn det dokumentasjonen fra leverandøren SBM Offshore viser.

Refs i Abu Dhabi

Men dette er bare foreløpig siste trinn i en sammenhengende rekke av større og mindre skandaler for Yme-plattformen.

Allerede da den var under bygging ved et verft i Abu Dhabi kom Petroleumstilsynet etter en inspeksjon med en kraftig refs. Deretter ble det funnet svakheter ved sveiseskjøter. Etter at plattformdekket hadde ankommet Stavanger for ferdigstillelse, måtte hele 3000 sveisesømmer gjennomgås på nytt, og det ble også oppdaget feil ved ventilasjons- og elektrosystemet.

Nå er Petroleumstilsynet bekymret for problemer med såkalt ringing, eller vibrasjoner, samt passiv brannbeskyttelse.

Feilene har medført at Yme-prosjektet er utsatt flere ganger, siste gang til 2. kvartal 2012. Nå er alt i det blå. Samtidig som kostnadene er mer enn fordoblet, fra 4,7 milliarder i 2007, til opptil 12 milliarder kroner nå, ifølge Teknisk Ukeblad.

- Bør hugges opp

En av årsakene til problemene på plattformen er at Talisman og leverandøren SBM bestemte seg for å installere plattformen på feltet før feilene var fikset.

Leverandøren SBM og lisenshaverne med Talisman i spissen kjefter nå på hverandre. SBM mener Talisman stiller urimelige krav. Talisman svarer med at arbeidet ikke tilfredsstiller norsk regelverk, og at det ikke er et urimelig krav at det skal gjøre det. Mye tyder på at konflikten havner i retten.

Samtidig har alle parter fått refs av Petroleumstilsynet (Ptil), også de to øvrige lisenshaverne, som nå beskyldes for å være for passive overfør operatøren Talisman. En anonym varsler, som synes å ha svært god kjennskap til Yme-prosjektet, skriver i et brev til Oljedirektoratet at plattformen er livsfarlig og bør sendes til opphugging.