- I Europa er det 70 flykontrollsentraler. I Nord-Amerika er det 20. Nord-Amerika er jo dessuten et veldig stort geografisk område med svært mye flytrafikk, og amerikanerne sier selv at 20 er for mange. Åpenbart må man redusere antallet i Europa også.

Det sier Torbjørn Lothe, direktør i bransjeforeningen NHO Luftfart, der blant annet norske flyselskaper er organisert.

Hullete vaktlister blant norske flyveledere har ført til innstilte fly og store forsinkelser for passasjerene denne sommeren. Hele flysikringstjenesten må omstruktureres, sier NHO Luftfart.

For sårbart

Avinors kontrollsentral på Røyken er én av tre såkalte områdekontroller som i dag overvåker all flytrafikk i Norge. De to andre sentralene ligger i Stavanger og Bodø. Alle bemannes av flyveledere fra Avinor, men i sommer har Røyken slitt med å fylle vaktlistene, noe som har forårsaket store problemer for flytrafikken på Østlandet. Dette viser at dagens system er altfor sårbart, mener norske flyselskaper.

- Vi har argumentert for at man bør skille ut flysikringstjenesten i et eget selskap. Man kan også konkurranseutsette tårnvirksomheten og samarbeide bedre på underveistjenester, sier direktør Torbjørn Lothe i bransjeforeningen NHO Luftfart.

For trenger vi egentlig tre kontrollsentraler her til lands? Nei, sier Lothe, som tar til orde for drastiske kutt, både i Norge og Europa. Dette er både teknisk mulig og ønskelig, mener han.

- Stordriftsfordeler

- Innenfor flykontrollvirksomheten er det klare stordriftsfordeler. Jo større enheter, jo bedre. Man kan få på plass overlappende tjenester mellom landene, noe som reduserer sårbarheten.

Arbeidet er allerede i gang gjennom EU-initiativet «Single European Sky» fra 2004. Inndelingen av luftrommet skal ikke lenger følge landegrensene, men deles opp i funksjonelle luftromsblokker, såkalte FAB-er. Lothe mener denne utviklingen både vil effektivisere flytrafikken og redusere flyveledernes makt.

Høyt lønnsnivå

- Flyvelederne har tradisjonelt vært en veldig sterk gruppe. I Spania, for eksempel, har lønnsnivået vært absurd høyt i forhold til resten av befolkningen. De har stor makt, og kan lamme kritisk virksomhet. Men dette er nok i ferd med å endre seg på grunn av ny teknologi og overnasjonale løsninger.

I første omgang skal Europa deles inn i ni luftromsblokker. Stadig færre kontrollsentraler vil få ansvaret for et økende antall fly fordelt på stadig større geografiske områder.

- På sikt får vi trolig noe à la «Nord-Europa flysikring AS», med hovedkontor en eller annen plass i Nord-Europa. Kikker vi i glasskulen, så ser vi nok en helt annen struktur på flysikringstjenesten enn det vi har i dag.

Bekrefter omstrukturering

- For at vi i fremtiden skal kunne levere til de prisene som blir fastsatt, er det nødvendig å gjøre strukturelle grep, både i hvordan vi utfører tjenesten og hvilken infrastruktur som ligger i bunn. Å se på hvordan vi organiserer kontrollsentralene er et viktig element i dette, sier direktør Knut Skaar i Avinors flysikringsdivisjon.

Avinor-direktøren tror ikke denne prosessen vil være ferdig før i 2017 eller 2018.

- Vi er forberedt på at dette vil få konsekvenser hos oss. Hvor fort det skal skje, er det myndighetene som må bestemme.

Samferdselsdepartementet bekrefter at en omorganisering vil komme.

- Vi har ikke tatt stilling til antall kontrollsentraler ennå, og det ligger ingen føringer på dette fra EU. Men det er et overordnet krav om at organiseringen skal være så effektiv som mulig, sier fungerende avdelingsdirektør Tomm Alexander Øvre i Luftfartsseksjonen i Samferdselsdepartementet.

- Arbeidet med «Single European Sky» og spesielt FAB-ene vil nok aktualisere spørsmålet om det er nødvendig med så mange kontrollsentraler som man har i dag.

Venter normal trafikkflyt

Både flytrafikken, sikkerhetskontrollen og tilbringertjenesten til Gardermoen gikk som normalt i går og forventes å gjøre det denne uken. Det opplyser pressevakt ved Oslo Lufthavn, etter litt problemer med sykefravær i sikkerhetskontrollen i helgen. Signalet fra Avinor er at også flyvelederfunksjonene vil være bemannet slik de skal i dagene fremover.

Grunnet driftsstansen for flytoget, bes passasjerer stadig om å regne 20 minutter ekstra på veien til Oslo Lufthavn, der det nå går buss for tog. Til tross for utsiktene til normal trafikkflyt de kommende dager, minner Oslo Lufthavn om at det lettere oppstår forsinkelser i høysesongen om sommeren, når personalet samtidig skal avvikle sin ferie.