Avblåser krisen og bygger i vei

Finanskrisen fikk Knut Galtung Døsvig til å utsette byggingen av Krohnstadparken. Nå har han avblåst krisen og går i gang med første byggetrinn.