- Får systematisk lavere lønn

Kvinner tjener kun 85 prosent av det menn tjener. Nå vil Kvinnepanelet vil ha lovfestet rett til heltidsjobb.