• FORSINKET: Tre år forsinket har NSB hittil kunnet ta i bruk én av de nye togstammene med åtte oppussede vogner. FOTO: HELGE SUNDE

700-millioners-prosjekt ble en flopp: Lite bruk for nygamle NSB-vogner

NSB holder tilbake 85 millioner kroner fra Bombardiers verksted i Ungarn.