- Et paradoks i vår politikk

Regjeringen ønsker å snu trenden med eksplosjonen i private mottaksoperatører, men får det ikke til. SV legger skylden på Ap.