Senterpartiet er i dag samlet til sitt første landsstyremøte etter oppgjøret rundt Liv Signe Navarsetes lederstil. Dagen begynte ikke spesielt bra for Sp-toppen. I en meningsmåling Trønderavisen presenterer i dag, sier bare én av tre Senterparti-velgere at de mener Navarsete bør fortsette som partileder.

Blant Sen­ter­par­ti­ets vel­ge­re øns­ker 26 pro­sent seg Ma­rit Arn­stad, mens 22 pro­sent vil­le hatt Ola Bor­ten Moe, til tross for at in­gen av dem har sagt de er kan­di­da­ter. Blant alle de spurte, uavhengig av partitilhørighet, me­ner over 80 pro­sent at Bor­ten Moe el­ler Arn­stad er best rus­tet til å lede par­ti­et.

Salg av fossekraft

Navarsete nevnte ikke målingen i sin tale til Senterpartiets landsstyre på morgenen i dag. Hun valgte heller å rette skytset mot en Høyre/Frp-regjering.

— Jeg mistenker noen ganger at folk har glemt hvor ille det faktisk var sist Erna og Høyre satt og regjerte, sa Navarsete til Sp-kollegene.

Hun minner om ordføreropprøret mot dårlig kommuneøkonomi, der mer enn halvparten av landets ordførere skrev under mot det de mente var sultefôring av kommunene fra Erna Solbergs side.

Navarsete advarer også mot privatisering av vannkraften og endring av hjemfallsreglene.

— Nasjonalt eierskap til vannkraften er ikke sikret en gang for alle. Om Høyre og Frp kommer til makten, vil ikke verdiene fra vannkraften gå til oppussing av skoler, men til private investorer. Vi snakker om ufattelig store summer. Mange kommuner sitter i dag og angrer på at de solgte ut vannkraften, påpeker Sp-lederen.

Hun mener en avvikling av hjemfallsretten for vannkraft i praksis vil være umulig å gjøre om.

Over sperregrensen

Sp-lederen mener hennes parti var den store budsjettvinneren i høst, og skryter blant annet av økt mattoll, bedre kommuneøkonomi og satsing på samferdsel.

— Vi fikk støtte av drøyt seks prosent i forrige stortingsvalg, men vi har skapt resultater som om vi lå på 20. Ingen velgere har fått mer tilbake for stemmen sin enn de som stemte på Senterpartiet, mener Navarsete.

Sp har på flere målinger den siste tiden ligget under fire prosent. Navarsete tror likevel det er gode sjanser for å komme seg godt over sperregrensen ved stortingsvalget neste høst.

— Flere kommentatorer mener vi er sjanseløse og at en rødgrønn valgseier er umulig. Umulig? Altså - når EU evner å få fredsprisen i 2012, så skal vel vi klare å klatre noen prosent i valget om et år, sier Navarsete lattermildt.