På to år har Actas kunder satt inn nesten 10 milliarder kroner i selskapets porteføljekonto. Finanstilsynet studerer milliardflyttingen nøye.

Frem til 2008 tjente Acta hundrevis av millioner på transaksjonsgebyrer når kundene kjøpte aksjer i eiendoms— og shippingselskaper. Så eksploderte kritikken mot selskapets selgere og gebyrer – og salget stoppet opp.

For å blidgjøre kritikerne og skaffe gebyrinntekter nok til å overleve, kom Acta-strategene i 2010 med en ny forretningsmodell: Kundene skulle flytte blant annet aksjene i eiendoms- og shippingselskapene inn i en såkalt porteføljekonto. Der ville de slippe transaksjonsgebyrer ved kjøp og salg, men heller betale 1,25 til 2,25 prosent i årlig avgift.

«Vi mener at denne honorarstrukturen samsvarer med hva kundene etterspør og det reguleringsmyndighetene ønsker at bransjen skal innføre», skrev selskapet etter lanseringen.

— Nå står vi på samme side som kunden, hevdet tidligere Acta-sjef Geir Inge Solberg i august 2010. ## Liten verdi for mange

Men Aftenposten har siden 2010 omtalt kunder som føler seg presset eller lurt inn i ordningen. For kunder som sitter med aksjer de ikke får solgt eller vil selge – og som ikke har til hensikt å kjøpe mer fra Acta – har porteføljekontoen nemlig liten verdi. Likevel betaler de ofte titusener i gebyrer for den nye kontoen, sammenlignet med Actas tradisjonelle og gebyrfrie handelskonto.

Nå viser det seg at Finanstilsynet gransker porteføljekontoen, i forbindelse med tilsynsprosessen som endte med at Acta Asset Management (AAM), et datterselskap av Acta Holding, kastet kortene i februar. AAM ga opp etter at Finanstilsynet varslet at konsesjonen kunne bli trukket tilbake. Grunnlaget for advarselen blir ikke kjent før Finanstilsynet legger frem sin endelige rapport.

Både Tilsynet og Acta har vært tilbakeholdne med detaljer om årsaken til at AAM leverte inn konsesjonen, men Aftenposten har fått innsyn i spørsmålene Acta måtte svare på da tilsynsprosessen begynte i fjor vinter.

Detaljerte spørsmål

Blant annet måtte Acta dokumentere alle transaksjoner der kunder har kjøpt et spareprodukt i 2010. Mer oppsiktsvekkende er det at også porteføljekontoen er under lupen.

Tilsynet ba i fjor vinter om «oversikt i excelformat over samtlige «gamle» kunder som har gått over på porteføljekonto i 2010 og til og med pr. 31. januar 2011, med tilhørende oversikt over hvilke produkter som inngikk i porteføljen på «overførselstidspunktet», og status i porteføljen pr. 31. januar 2011.».Det samme gjelder nye kunder.

I etterkant av det stedlige tilsynet, senest 12. januar i år, har Acta og Finanstilsynet utvekslet brev med tittelen «Dokumentasjon av kunder overført til porteføljekonto». Aftenposten er ikke innvilget innsyn i disse brevene.

Kundeflytting

Brevet med varselet om stedlig tilsyn viser dessuten at Finanstilsynet allerede i februar i fjor fattet interesse for Actas flytting av kundeengasjementer fra Acta Asset Management til det andre datterselskapet med konsesjon til å drive investeringstjenester, Acta Markets.

Siden AAM nå leverer tilbake sin konsesjon, er det avgjørende for Actas fremtid at tilstrekkelig mange kunder takker ja til å bli med over i Acta Markets – som fremover skal hete Navigea.

Finanstilsynet har gjort det krystallklart at kundene ikke kan tvinges eller automatisk overføres til det nye selskapet.

Fjernet måltall for porteføljekontoen

Acta har helt siden lanseringen hevdet at porteføljekonto bare anbefales til kunder som etter individuell vurdering har behov for den.

Samtidig har selskapets finansielle ambisjoner vært klare: Innen 2012 skulle halvparten av kundenes verdier stå på porteføljekonto, mens det skulle være 75 prosent innen 2014. Ved utløpet av 2010 hadde Acta lyktes med å få inn 7,3 milliarder kroner. «Disse tallene innebærer mer enn 75 millioner kroner i økte, faste, årlige inntekter for Acta», skrev selskapet i rapporten for fjerde kvartal 2010. Ved utgangen av 2011 sto det 9,6 milliarder kroner på Actas porteføljekonti.

Endret formulering

Acta har opprettholdt målet om andelen av kundemidlene som skal inn på porteføljekonto i alle kvartalsrapporter frem til og med tredje kvartal i fjor.

I fjerdekvartalsrapporten, derimot, er målet ikke nevnt. Der skriver selskapet at «en stor andel av kundenes investeringer er i alternative investeringer som eiendom, shipping, infrastruktur osv. Disse investeringene har typisk langsiktige investeringsmandater. Porteføljekontoløsningen vil bli utviklet videre for å reflektere kundenes investeringsporteføljer på en mer passende måte.»

Informasjonsdirektør Mirja Hedin i Acta sier utelatelsen av ambisjonene for porteføljekontoen i siste kvartalsrapport skyldes at selskapet legger om hele sin strategi. Hun ønsket ikke å utdype hva som ligger i den varslede endringen. Selskapet ønsket heller ikke å kommentere Finanstilsynets konklusjoner før den endelige rapporten foreligger.