Frem til i går morges hadde 530 807 skattytere levert selvangivelsen elektronisk.

— 411 603 har levert med endringer slik de skal, de øvrige kunne ha benyttet leveringsfritak. Har du ingen endringer, trenger du ikke levere selvangivelsen, opplyser kommunikasjonsdirektør Astrid Bugge Mjærum i Skatteetaten.

Spesielt to grupper

Advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen er ikke i tvil om at mange kunne spart penger på å gjøre endringer.

— Det er spesielt mange i år som kan spare penger på å gjøre endringer. Den ene gruppen er gifte alderspensjonister der den ene har lav pensjon. Da kan man la ektefellen som tjener bedre overføre inntekt. Ser man at skatten er lavere enn 28 150 kroner, er det helt klart at man bør gjøre endringer, sier hun.

Den andre gruppen Nilsen mener bør følge ekstra nøye med, er gifte uførepensjonister.

— Også her er det snakk om overføring av inntekt fra ektefelle, men det er litt flere beregninger å gjøre før man kommer frem til beløpet. Dette gjelder også de som har giftet seg i løpet av det siste året, og hvor den ene ikke har særlig høy inntekt. Det er ikke noe nytt at man kan overføre, men det er nytt at det har en så stor effekt, sier hun.

Omvei til barnehagen?

I tillegg minner Nilsen om fradrag folk ofte glemmer.

— Gaver til frivillige organisasjoner og ekstra kjøring i forbindelse med levering til barnehage og SFO er eksempler. Enhver omvei på grunn av levering i barnehage eller SFO på vei fra hjemmet til jobb skal gi fradrag. Det er ikke nødvendigvis så mye penger i det, men dette er noe Skatteetaten ikke fanger opp, sier Nilsen.

Mjærum i Skattedirektoratet opplyser at Skatteetaten i fjor gjorde endringer i selvangivelsene for 3,2 milliarder kroner til skatteyters fordel.

— Dette er blant annet fradrag skattyter burde ha ført opp selv. Det er ikke alle fradrag vi har mulighet til å oppdage om skattyter har glemt å benytte. Dette gjelder for eksempel fradrag for reiseutgifter og lignende, sier hun.

Mulig å utsette

Har du en god unnskyldning for at du ikke får levert innen mandag, kan du søke om utsettelse på skatteetaten.no.

Skatteetaten nevner sykdom og uventet reisefravær som eksempler på gyldige årsaker til utsatt levering. Leveringsfristen vil da bli utsatt til én måned, til 31. mai. Utsatt leveringsfrist fører til at du får skatteoppgjøret først til høsten.

cad@ap.no