Forskerne har undersøkt om en lav arbeidsbelastning kan utløse sykefravær. Studien bygger på undersøkelser av knapt 550 ansatte på seks svenske arbeidsplasser.

Alle hadde vært sykefraværende i en kortere periode for infeksjoner og lignende, og skulle svare på spørsmål om hvordan arbeidsbelastningen var når de sykemeldte seg, skriver Uppsala nya tidning.

Resultatet er at sjansen for å sykemelde seg var 2,5 ganger så stor på en dag når det var uvanlig lite å gjøre enn ved normal belastning.

Lojale mot arbeidsgiver

Undersøkelsen er gjennomført av forskere ved Karolinska Institutet, Linköpings universitet og Uppsala universitet, og gjengitt i tidsskriftet Journal of Occupational and Environmental Medicine.

Ifølge Ingvar Lundberg, professor ved Arbeids— og miljømedisin på Akademiska sykehuset i Uppsala, er en rimelig forklaring at mange ansatte er lojale og forsøker å tilpasse sykefraværet til dager da den får minst negativ effekter for kolleger og arbeidsplassen.

Første studie

— At mange har kjent seg syke i flere dager innen de sykemelder seg, støtter denne tolkningen, sier Lundberg til Uppsala nya tidning.

Den nye undersøkelsen er unik. Ingen tidligere studier har undersøkt sammenhengen mellom lav arbeidsbelastning og sykemeldinger.