Et av verdens desidert største innenfor oljeboring til havs, Transocean, kjøpte Akers 41,1 prosent andel av Aker Drilling i august. Prisen for aksjeposten var på 3,25 milliarder kroner. Dette ga Aker-eierne en gevinst på 62 prosent, hvis man tar utgangspunkt i Aker Drilling-kursen de 30 siste dagene før budet kom.

Salget ga et kraftig løft for Aker i det turbulente børsåret 2011.

Selskapets andre gullfugl i 2010, var kjøpet av 11,7 prosent av Det norske-aksjene, et oljeselskap som var med på det store Aldous Major Sør-funnet i høst.

— I 2011 oppnådde Aker-aksjen en avkastning på 11 prosent, eller 18 prosent inkludert utbytte, mens hovedindeksen på Oslo Børs falt med 12 prosent, skriver selskapet i rapporten.

Bare i fjoårets siste tre måneder økte den verdijusterte egenkapitalen i selskapet med 20 prosent, til 19,4 milliarder kroner.

Akers industrielle investeringer er verdsatt til 12,4 milliarder kroner ved årsskiftet, mens finansielle investeringer er verdt 8,9 milliarder.

Nye millioner på konto

Styret, hvor Røkke er leder, foreslår et utbytte på 11 kroner pr. aksje, som samlet utgjør nesten 800 millioner kroner.

Kjell Inge Røkke (53) og kona Anne Grete Eidsvig (45) eier omtrent to tredjedeler av Aker ASA gjennom selskapet The Resource Group TRG AS, og kan dermed se frem til at rundt 540 millioner kroner tikker inn på konto, sannsynligvis i løpet av våren.

Aker-aksjen falt 0,5 prosent ved børsåpning onsdag morgen. Røkkes Aker-aksjer er i skrivende stund verdt drøyt 9 milliarder kroner.

Aker-konsernet*
Årsregnskap, i millioner kroner 2011 2010
Driftsinntekter 4883 5528
Driftsresultat -99 -260
Resultat før skatt 1941 596

Tallene er hentet fra selskapets fjerdekvartalsrapport.

*Dette er det sammendratte konsernregnskapet for Aker ASA og dets datterselskaper og konsernets andel i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet.