Øverst i en boligannonse på Finn, lagt ut av Privatmegleren Residence på Skøyen, var felleskostnadene oppgitt å være 2125 kroner. Lengre ned på siden, med liten skrift, sto det imidlertid at utgifter til varmtvann, fyring og kabel-TV ikke var inkludert. Da disse ble lagt til, var felleskostnadene i realiteten tusen kroner mer.

Uakseptabelt, ifølge Forbrukerombudet.

Ikke unikt

– Dette er ikke første gang vi har en slik sak på bordet vårt. Derfor ønsker vi å gjøre forbrukerne oppmerksomme på dette, sier Ida Torgersdotter Øygard, juridisk rådgiver i Forbrukerombudet.

For mange forbrukere utgjør felleskostnadene en stor utgiftspost. Ved å «jekke ned» prisen øverst i annonsen, vil det lave beløpet dukke opp i resultatlisten på Finn. Dermed kan boligkjøpere villedes til å tro at kostnadene er lavere enn de egentlig er.

– Forbrukerne skal kunne stole på det som står i annonsene. Dersom noen oppdager lignende tilfeller, oppfordrer vi dem til å tipse oss om dette, sier Torgersdotter Øygard.

Alle kostnader som faktureres gjennom sameiet eller borettslaget skal tas inn i felleskostnadene. Forbrukerombudet vurderer nå å få praksisen presisert i bransjenormen for markedsføring av boliger.

Endrer praksis

Aften har en rekke ganger prøvd å komme i kontakt med Privatmegleren Residence for en uttalelse. Daglig leder Miguel Vivot Sørholt kjente ikke til saken og henviste videre til fagansvarlig Petter Thorud, som opplyste at han ikke kunne uttale seg. Aften fikk ikke svar på ytterligere forsøk på å komme i kontakt med daglig leder.

Forbrukerombudet opplyser imidlertid at meglerkontoret har tatt kritikken til etterretning og lover å følge bransjepraksisen fra nå av.