Trikser med kassaapparatet

En egen opplæringsfunksjon på kassaapparatet kan brukes til å endre hva du har kjøpt og hvor mye du betalte.