Redd for usaklighet

Erlend Høyersten er mest redd for usaklighet på nett. Å bli kalt skaphomse i en anonym blogg sorterer under den betegnelsen.