Etter mange tøffe år med en rekke nedbemanninger og skuffelser, kunne de 33 ansatte i bergenske Rocksource lette på trykket og slippe litt jubel løs. På Oslo Børs steg aksjen fra 1,48 kroner pr. aksje til 2,77 kroner aksjen, før den roet seg litt utover dagen. Det største gliset kunne Berge Gerdt— Larsen koste på seg. Han er største eier med aksjepost på nesten 28 prosent.

Eier 15 prosent

Jubelen skyldes en boring i Norskehavet, drøye tre mil fra Njord-feltet. Her traff riggen på et hydrokarbonlag på 226 meter, hvorav 134 meter var olje. Så langt gir dette indikasjoner om olje- og gassvolumer på 20 til 50 millioner fat. Med dagens oljepriser snakker vi da om bruttoverdier i størrelses­orden 10 til 30 milliarder kroner i dette såkalte Pil-prospektet.

Rocksource eier 15 prosent av denne lisensen, mens den tyske operatøren VNG har 30 prosent.

Kan være mer

Finansdirektør i selskapet, Tommy Sundt, understreker at det er for tidlig å kunne fastslå om funnet er kommersielt drivverdig ennå.

- Vi må først gjøre ferdig en rekke analyser og drive produksjonstesting fra brønnen, sier Sundt.

Eierne av lisensen vurderer nå om det også skal bore et side­steg inn i en nabo-struktur, og et prospekt kal Bue, som vil kunne gi ytterligere potensial.

- Slik vi ser det, er det et betydelig oppsidepotensial i lisensen, sier Sundt.

Restart

Sundt var i går svært stolt og glad over den oppmuntrende boringen i Norskehavet.

- Det er kjempehyggelig for selskapet, organisasjonen og aksjonærene. Selskapet har alle vært gjennom en krevende periode de siste årene, hvor vi omtrent har restartet selskapet og endret letemodellen vår, sier Sundt.

Før 2011 var Rocksource det eneste oljeselskapet i verden som utelukkende bygget opp letevirksomheten sin rundt bruk av elektromagnetisme (EM). I tillegg var leteporteføljen hoved- sakelig bygget opp gjennom organisk vekst i form av lisensrunder.

- Fra 2011 har vi justert strategien betydelig. Nå er vi også åpen for å kjøpe oss inn i lisenser, og bruk av EM er ikke lenger noen forutsetning. Men vi er fortsatt et svært teknisk basert selskap som er opptatt av kvalitet i letearbeidet, sier Sundt.

Den neste boringen selskapet har store forventninger til, ligger også i Norskehavet, og vil bli gjennomført fjerde kvartal i år.

På det meste hadde det eneste oljeselskapet med adresse i Bergen sentrum, over 60 ansatte. Men den gang hadde selskapet også operasjoner i USA.

Verdt 210 millioner

Oljemyggen var ikke den eneste som bidro med optimistiske oljenyheter i går. Statistisk sentralbyrå oppjusterte sine anslag for de samlede oljeinvesteringene på norsk sokkel en smule.

Byrået tror nå de samlede investeringene i år vil havne på hele 223,7 milliarder kroner. Dette er 25 milliarder høyere enn tilsvarende anslag for 2013.

Anslagene viser at det fortsatt ventes en nokså betydelig vekst også i år i oljeindustriens investeringer.

Selv om aksjekursen til Rocksource falt noe fra topp­nivået på 2,77 kroner utover dagen i går, var den fortsatt på rundt 2,35 kroner ved 16 tiden i går ettermiddag. Det ga selskapet en markedsverdi på drøye 200 millioner kroner.