To tredjedeler velger norsk håndverker når «jobben skal gjøres best mulig», mens flest velger utenlandsk håndverker hvis «jobben skal gjøres billigst mulig».

Det kommer frem i en undersøkelse Norstat har gjort for anbudstjenesten Mittanbud.no.

På spørsmål om hvilken håndverker de velger hvis «jobben skal gjøres best mulig», svarer 66 prosent at de vil velge norske håndverkere. Kun 6 prosent svarer her at de vil velge utenlandske håndverkere.

Menn velger utenlandsk

Skal jobben gjøres billigst mulig, svarer imidlertid flest (46 prosent) at de vil velge utenlandsk håndverker, mens 26 prosent vil velge norsk.

Flere menn enn kvinner vil velge utenlandske håndverkere, og hvis pris er avgjørende, er det flest på Østlandet og Midt-Norge som vil velge utenlandsk håndverker.

Kun 15 prosent av Oslo-befolkningen velger norsk håndverker hvis pris er avgjørende, viser undersøkelsen.

— Vår erfaring fra denne og tidligere undersøkelser er at pris er relativt uviktig når vi velger håndverker. Kvalitet og tilgjengelighet er i særklasse de viktigste momentet for norske forbrukere, sier Håvard Bungum, daglig leder i Mittanbud.no.

- Referanser viktigst

Anbudstjenesten er Norges største på nett, og har siden 2009 formidlet nærmere 160.000 jobber. På sidene kan forbrukerne sjekke hvilke evalueringer håndverkerne har fått.

— Vi mener at håndverkernes referanser og andres erfaringer er det klart viktigste. Lav pris kan bli fryktelig dyrt hvis jobben gjøres dårlig. Samtidig er ikke høy pris i seg selv en garanti for at arbeidet blir godt utført. Mittanbud.no har nå mer enn 10 000 evalueringer som forbrukerne har gjort av håndverkere de har brukt, der håndverkerne har hatt en tilsvarsrett på evalueringene, sier Bungum.

Undersøkelsen viser også at en klar majoritet velger norske håndverkere hvis kjøkkenet skal skiftes ut, til våtromsjobber og elektroarbeider, mens flest oppgir at de vil velge utenlandsk håndverker til maleoppdrag.

Vil ha klagemuligheter

Bedre pris er hovedargumentet når utenlandske håndverkere velges fremfor norske, dernest at de jobber raskt og effektivt og at man hurtigere får tak i en håndverker til å ta jobben.

Trygghet på reklamasjons- og klagemuligheter er det klart viktigste argumentet når norske håndverkere prioriteres. Nest viktigst er at man slipper språkbarrieren.

— Språk er generelt en stor barriere, både for de østeuropeiske arbeidstagerne og for arbeidsgivere, kolleger og oppdragsgivere. Dette er nok en viktig grunn til at nordmenn velger norske håndverkere som skal komme hjem og gjøre et oppdrag. Man vil jo da som regel ikke ha noen som kan tolke, slik det ofte fungerer på større byggeplasser, sier Fafo-forsker Anne Mette Ødegård, som blant annet forsker på internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked.

Tjener mindre

Fafo har siden EU-utvidelsen gjennomført undersøkelser om bruk og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft. Mange av arbeidsinnvandrerne er håndverkere.

— Våre undersøkelser viser at østeuropeerne stort sett tjener mindre enn norske arbeidstagere og vil derfor være billigere. Innenfor bygg er tariffavtalen allmenngjort, det vil si at det ikke er lovlig å tjene mindre enn den laveste satsen i tariffavtalen.

— Men selv om østeuropeere har minstesatsen i tariffavtalen, så er gjennomsnittslønnen for nordmenn mye høyere. Hvis de er her som selvstendig næringsdrivende, så er det fri prisfastsettelse. Østeuropeere ligger trolig lavere i sine anbud enn tilsvarende norske bedrifter. Dette er to forhold som påvirker prisnivået, sier hun.

- Fordommer eller språkproblemer

Det at flest vil velge norske håndverkere hvis «jobben skal gjøres best mulig», tror hun bunner i enten fordommer eller språkproblemer.

— Våre undersøkelser viser at mange arbeidsgivere mener at østeuropeerne er dyktige fagfolk, og har ofte lang erfaring. Så dette kan være et utslag av fordommer, eller at man føler seg utrygg – ikke minst på grunn av kommunikasjonsvansker, sier Ødegård.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook