Alt tyder på at oljeproduksjonen i norske farvann stopper ved midnatt. Men å stoppe et oljefelt er omtrent like enkelt som å snu en oljetanker som er komemt i siget; det tar tid.

— Vi har prosedyrer som skal følges, og det tar fra ett til fire døgn å stenge ned de forskjellige feltene, seir mediakontakt Bård Glad Pedersen i Satoil ASA. Det betyr at oljestrømmen tørker helt inn i slutten av uken.- Men på raffineriet på Mongstad går virksomheten sin gang, det er ikke i konflikt. Og der har vi olje på lager, sier Glad Pedersne, som ikke vil si noe om hvor mye olje som er i lagertankene, annet enn at "vi har forsyninger for flere dager".

I Statoil Fuel and Retail, som har ansvaret for bensinomsetningen, sier presetalsmann Knut Hanssen litt mer: - Med normal omsetning har vi egne forsyninger for flere uker. Dessuten regner vi med å få forsyninger fra Mognstad en god stund. Det er ingen grunn til å hamstre, vi behøver ikke å se etter alternative forsyningskilder før denen situasjonen har vart i flere uker. .

- Prisene?

— Vi setter veiledende priser ut fra situasjonen i det internasjonale markedet. Pumpeprisene vil variere med de lokale konkurransefiorholdene, er alt Hanssen vil si.

Oljeprisen steg etter som klokken ubønnhørlig sikket mot lockout fredag ettermiddag. Prisen på nordsjøolje av Brent-kvalitet steg med 68 cent fatet i ettermiddagshandelen. Kort tid før stengetid lå prisen på 98,87 dollar fatet.

Oljeanalytiker Thina Margrethe Saltvedt antar at Statopils oljelagre ikke er veldig store, og ser ikek bort fra at prisen vil fortsette å stige: - Er det lavere tilgang på bensin, vil prisene gå opp. Man kan se for seg en situasjon der bensinstasjonene får panikk og begynner å betale ekstra for å få tilgang på bensin i frykt for at prisene skal presses enda høyere opp. Det vil gå utover forbrukerne, sa hun til Aftebnposten.no

Når produksjonen er trappet helt ned, vil 6515 oljearbeidere være arbeidsløse, det samme vil et ukjent antall tusen arbeidere i servicenæringer til lands og til vanns som er knyttet opp mot oljeindustrien.