Prognosene sa at inflasjonen var på vei opp. Prognosene tokfeil. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at prisstigningen var på 1,2 prosent,regnet i årlig rate justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE).Konsensus var på forhånd at prisstigningen for juni ville bli på 1,6 prosent.

Ofte usikre tall i juni

– Dette var overraskende svake tall. Det spesielle her er atdet jevnt over er svak prisvekst i alle kategorier, mener senioranalytiker iNordea, Katrine Godding Boye.

Det er nedgang i prisene på flyreiser og møbler, innrednings-og dekorasjonsartikler som må ta skylden for at inflasjonen er lavere ennforventet. Men som Godding Boye peker på er det lavere vekst enn forventet jevntover.

-Det er gjerne slik at juni tallene ofte er littusikre, men at de skulle være så lave er litt oppsiktsvekkende, forsetter Boye.

– Grunnen til flypriser og pakkereiser blir billigere kan nokvære lavere etterspørsel i Europa, noe som gjør at norske operatører får godepriser, mener hun.

Må se tallene i sammenheng

En ferierende sjeføkonom i First Securities, Harald MagnusAndreassen, er også overrasket over de svake tallene som kom tirsdag formiddag.

– Inflasjonen er lav, men vi skal huske på at dette er tallofr en enkelt måned. Ser man på grafene, ser man at disse tallene har variertmye i det siste.

Andreassen tror ikke Norges Bank bryr seg nevneverdig om atde selv bommet med 0,5 prosentpoeng på juni-inflasjonen.

– D

e trekker nok bare litt på skuldrene, og endrer nok ikkesine planer bare på grunn av dette.

Viktig indikator

KPI-JAE, eller kjerneinflasjon som den ofte kalles, er blantde viktigste økonomiske indikatorene i Norge. Dette er fordi det er denneinflasjonsraten Norges Bank setter sin styringsrente etter. Denne renten påvirkermarkedsrentene som igjen spiller inn på privatøkonomien gjennom lånekostnaderog formuesverdier. Norges Bank har et mål om en KPI-JAE på 2,5 prosent.

Til tross for at denne nå bare ligger på 1,2, tror ikke Andreassen at dette nødvendigvis betyr lavere rente til høsten.

– Norges Bank setter renten etter hva de tror inflasjonenkommer til å være i fremtiden, ikke hva den er i dag. Ser vi på inflasjonstallenelitt over tid, vil vi se at de er på vei oppover, mener Andreassen

Negativ konsumprisindeks

Konsumprisindeksen, som er en varekurv der også energivarer ogavgiftsendringer er med, viste en nedgang på 0,5 prosent fra mai til juni i år.

Elektrisitet inkludert nettleie falt med 4,2 prosent, mye som følge av høyfyllingsgrad i norske vannmagasin både etter en mild vinter og mye nedbør denseneste tiden. Prisnedgangen har ført til at elektrisitet inkludert nettleie erpå sitt laveste nivå siden juni 2008.

Prisene på møbler, innrednings— og dekorasjonsartikler ble redusert med 4,8prosent fra mai til juni, mens prisene på klær falt med 2,1 prosent i sammeperiode. Andre konsumgrupper som bidro til nedgangen i KPI var prisene pådrivstoff og smøremidler, matvarer samt audiovisuelt utstyr.