Det internasjonale ratingbyrået nedgraderer kredittverdigheten til Eksportfinans på langsiktige og kortsiktige lån til BBB og A-2 fra AA og A-1+ etter at regjeringen i forrige uke besluttet å overta ordningen med offentlig støttede eksportkreditter.

«Moderat sannsynlighet»

Det medfører at S&P nå vurderer det som mindre sannsynlig at Eksportfinans vil få hjelp av staten i tilfelle det skulle oppstå store finansielle problemer. Sannsynligheten for statlig hjelp i fremtiden er «moderat», mens den inntil nå har vært «veldig høy».

Eksportfinans har ikke klart å innfri de nye europeiske kravene til kapitaldekning i kjølvannet av finanskrisen som ble utløst i 2008. Som følge av regjeringens beslutning om å opprette en statlig eksportfinansieringsordning innen sommeren har Eksportfinans bestemt seg for å avvikle sin virksomheten over en periode på flere år.

Også i oktober

Manglende kapitaldekning etter EUs reviderte krav og Finansdepartementets beslutning om ikke å gi permanent dispensasjon fra kravene førte til at ratingbyrået Moody's i slutten av oktober nedgraderte Eksportfinans to hakk.