Nye tiltak mot rømming og lakselus

Fiskeridepartementet innfører flere tiltak for å få en mer bærekraftig havbruksnæring.