Hovedregelen er at det gis foreldrefradrag for inntil 25.000 kroner for første barn under tolv år. Deretter gis det inntil 15.000 kroner i fradrag for hvert av de neste.

Forutsetningen er at du har hatt utgifter til barnepass, og at disse kan dokumenteres. Du får ikke fradrag fra og med året barnet fyller tolv år.

Det skriver adressa.no.

Barn fra tidligere forhold

Regelen virker enkel nok, men kan føre til forvirring i enkelte tilfeller.

Dette gjelder særlig om man har felles barn med nåværende partner og samtidig barn fra tidligere forhold.

Vi kan ta utgangspunkt i Kari og Martin, som har ett felles barn. I tillegg har Martin to barn fra et tidligere forhold. Martin og eksen betaler halvparten hver av barnehagekostnadene for barna, som de har delt omsorg for. Årsutgiftene er 25.000 for Martin og Karis barn, og 40.000 for de andre.Da er det to måter å føre utgiftene på.

Alternativ 1

Én måte å gjøre det på, er at Martin og eksen får fradrag for barna de har sammen annethvert år. I år én vil Martin og Kari da få 25.000 kroner i fradrag for sitt felles barn og ingenting for Martins barn med eksen. Martins eks vil derimot få 40.000 kroner (25.000 + 15.000) i fradrag dette året.

Det neste året får Martin alle fradragene for barna med eksen. Det betyr at Martin og Kari dette året får 25.000 for sitt felles barn, i tillegg til 15.000 kroner for hvert av de andre barna.

En slik løsning betyr at staten gir fradrag på 65.000 kroner ett år og 55.000 for det andre, gjennomsnittlig 60.000 kroner hvert år

Alternativ 2

Vil man ha jevne fradrag fra ett år til et annet, kan man utnytte dette.

Da kan man føre det slik i selvangivelsen at Martins eks hvert år får 20.000 kroner. Martin og Kari vil da få 25.000 kroner årlig for sitt felles barn.

I tillegg får Martin halvparten av fradragene fra barna med eksen (7500 + 7500 = 15.000 kroner).

Det betyr at Martin og Kari hvert år vil få fradrag for 40.000 kroner. Også her vil statens utbetalinger bli 60.000 hvert år.