I dag satte Norges bank renten ned med 0,25 prosentpoeng til 1,5 prosent. Dette kom som en stor overraskelse. De fleste økonomene spådde på forhånd at renten ville holdes uendret.

Rister på hodet

Sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken er oppgitt overdet han mener er vingling i kommunikasjonen fra Norges Bank.

— Jeg rister på hodet over at Norges Bank igjenendrer sine formuleringer. Jeg har ingen problemer med at verden forandrer segog at sentralbanken må tilpasse seg dette, men jeg har problemer med atsentralbanksjefen vingler med sine uttalelser, sier Mork, og viser til ØysteinOlsens årstale:

— Der signaliserte han tydelig at banken i mindre grad villelegge vekt på inflasjonsmålet (prisstigningen, red.anm), og at det nå varfinansiell stabilitet og lønnsutviklingen som skulle stå i førersetet. Og i daggjør Olsen det stikk motsatte – legger vekt på å få inflasjonen tilbake tilmålet, sier Mork.

Han mener ikke nødvendigvis at selve rentekuttet er enfeilaktig beslutning, men at problemer at at Norges Banks tillit blir svekketav den uklare kommunikasjonen.

— Det virker som om sentralbanksjefen prøver å fåfolk til å glemme det han sa for en måned siden. Heleinflasjonsmålstyringen er basert på at sentralbanken har tillit – de somfastsetter prisene må kunne vite at det generelle prisnivået er stabilt. Omdenne tilliten sviker kan inflasjonen begynne å løpe løpsk, sier Mork.

— Problematisk

Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea reagerer også på at sentralbanksjef Øystein Olsen signaliserte i årstalen at det ikke kommer flere rentekutt, men nå likevel setter ned renten.

— Jeg synes ikke begrunnelsen Olsen gir er god nok. Det gjør det vanskeligere for markedet å vite hva Norges bank vil gjøre fremover, og det er problematisk. Informasjonen de gir i forkant burde være guidende for det de gjør, sier han og legger til:

- Jeg er kritisk til at han setter ned renten når det er så god fart i norsk økonomi.

Juel mener mye av problemet bunner i at vi ikke har et tilpasset inflasjonsmål i norsk økonomi.

- Kan dette føre til at boligrentene settes ned?

— Det ville ikke forbause meg om dette skjer, sier han.

Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea.
SCANPIX

Overrasket

Økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo erogså overrasket.

— Uttalelsene han kom med i årstalen ble av mange tolket somat han var skeptisk til ytterligere rentekutt nå, og da er det overraskende atdenne beslutningen kommer nå, sier Holden.

- Var det en riktig beslutning?

— Jeg mener renten burde blitt holdt uendret. Den er alleredelav, og norsk økonomi gjør det bra. Dette innebærer at norsk økonomi blirytterligere styrket, og det kan skape et behov for å sette renten enda høyereopp på et senere tidspunkt, med de problemene det medfører, sier Holden.