Fellesorganisasjonen, som organiserer sosionomer og vernepleiere, tar ut 84 medlemmer i bydelene Bjerke, Frogner og St. Hanshaugen. Musikernes Fellesorganisasjon tar ut to medlemmer i utdanningsetaten og bydel Bjerke, mens Skolenes Landsforbund etter det Aftenposten forstår tar ut mellom ti og 15 medlemmer ved Nydalen skole.

Streiken kan trappes opp på kort varsel.

— Vi synte kort og godt ikke at skissen er bra nok, sier nestleder Hans Ole Rian i Musikernes Fellesorganisasjon.

Han understreker at det er alvorlig å gå til streik, og at det var en vanskelig avgjørelse.

— Men vi må ta frontfagsmodellen på alvor. Og da kan vi ikke få mindre i gode år, sier han.