• TILTAKSPAKKE: Byrådet vil redusere trafikken i sentrum. ARKIVFOTO: VEGAR VALDE

Krever dyrere bompenger i rushet

Arbeiderpartiet vil ha egne satser i rushtiden og dyrere parkering for å få ned bilkjøringen.