Les også:

Det har ikke vært typisk norsk å binde renten. I sommer var det kun 6 prosent av lånekundene som hadde valgte fast rente på sine lån. Men i høst har det snudd fullstendig.

— Vi opplever for tiden en vanvittig etterspørsel etter fastrente, sier Monica Haftorn Iversen, privatøkonom i Fokus Bank. Hun forteller at 35 prosent av nye lån i september ble tegnet med fastrente, mot 6 prosent i mai.

Fokus Bank har i en periode toppet listene over de rimeligste fastrentetilbudene på nettstedet finansportalen.no. Dermed får banken en stor pågang fra de kundene som er interessert i å binde lånerenten.

Fem ganger flere

Men også andre banker opplever stemningsskiftet blant kundene. Hos DnB NOR er det fem ganger så mange kunder som vil tegne seg for fastrente i oktober, som i september.

— Tradisjonelt har det vært ganske lav interesse for å binde renten, andelen fastrentekunder har ligget på rundt 5 prosent av vår totalportefølje. Men andelen er helt klart høyere nå med den voldsomme pågangen vi har hatt i høst, sier informasjonsdirektør Thomas Midteide i DnB NOR.

Nordea forteller om et rush av kunder som vurderer å bytte. Informasjonssjef Thomas Sevang sier hovedgrunnen er et ønske om forutsigbarhet i rentekostnadene.

— At mange etterspør dette nå, skyldes både de rekordlave nivåene på fastrentetilbudene og ikke minst den store medieoppmerksomheten omkring fastrente, sier han.

Usikkerhet

I går annonserte sentralbanksjef Øystein Olsen at Norges Bank holder styringsrenten uendret på 2,25 prosent. Samtidig fortalte han at banken trolig vil vente en god stund før den blir hevet. Men flere banker har de siste ukene likevel hevet sine utlånsrenter, og enda dyrere kan det bli. Det er nemlig finansmarkedene som nå påvirker hvilken rente du betaler, mer enn sentralbanksjefen.

For bankene koster det nå mer å låne penger i utlandet på grunn av gjeldsproblemene i Europa. Dette påslaget i rentemarkedene rammer først og fremst den flytende renten, mens fastrenten er tilnærmet rekordlav. Dermed fremstår fast rente som mer attraktiv enn før.

Veddemål

Det er særlig kunder som ville fått problemer med en kraftig renteøkning, og som er usikre på sin økonomi lengre frem i tid, som bør vurdere fastrente, ifølge ekspertene. I tillegg er det nå mange som har vurdert å binde renten tidligere, som nå slår til på rimelige tilbud. Og det er ikke bare i gruppen av kunder som bør være redd for renteøkninger.

— Vi ser en tendens til at det er nye kundegrupper som velger å binde renten for en lang periode. Mange av våre fastrenteavtaler den siste tiden er inngått av personer med høy inntekt og høy utdannelse. Halvparten av kundene velger 5 års bindingstid, sier Iversen i Fokus Bank.

Bankene tror den siste tidens oppmerksomhet i pressen om tilbudet fra Lånekassen om rentebinding har bidratt til at flere vurderer å binde boliglånsrenten også. Lånekassen måtte i forrige uke utsette søknadsfristen for rentebinding etter at dataserveren fikk problemer med pågangen.