Kontroll— og konstitusjonskomiteen får heller ikke innsyn i hvem som ble vurdert som styremedlemmer.

Tirsdag ettermiddag kom Giskes svar på fem spørsmål som kontroll- og konstitusjonskomiteen stilte etter styrebråket i det statlige eiendomsselskapet Entra.

Trond Giske har meldt seg inhabil i saken på grunn av hans bekjentskap til tidligere administrerende direktør Rune Olsø.

Dermed kan han heller ikke kommentere saken, skriver han.

Fortsatt inhabil

- Med bakgrunn i min inhabilitet i saken, finner jeg det ikke riktig av meg å kommentere den konkrete prosessen og styrets handlemåte i denne saken nærmere, skriver Giske.

Det politiske rabalderet startet da det ble kjent at Giskes venn Rune Olsø var blitt tilsatt som ny administrerende direktør i Entra, med en årslønn på fire millioner kroner, etter et omstridt styremøte i det helstatlige eiendomsselskapet.

Styrets leder og nestleder ønsket ikke Olsø som ny sjef, men ble nedstemt med 4 mot 3 stemmer.

Vil trolig se på statlig eierskap

— På spørsmål om Olsø svarer Giske mindre enn forventet. Det fremstår som Giske bruker inhabiliteten for å slippe å svare på spørsmål. Jeg ville vite om prosessen var verdig Entra eller ikke. Dette kunne Giske ha svart på uten å være inhabil, sier leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Anders Anundsen (Frp).

Han mener Giskes svar er utydelige:

- På spørsmål om konsekvenser for styrer som ikke følger rettningslinjer svarer han ikke på den direkte utfordringen om de faktisk kan bli sittende. Dette betyr at de ikke tar spørsmålet på alvor, slik man prøver å gi inntrykk av ellers, sier Anundsen.

Som varslet tidligere i dag ønsker Stortinget å stille flere spørsmål til Giske etter at TV2 meldte at Giske krevde å få sin nære venn og partifelle Tore O. Sandvik, inn i styret i Telenor.

Når komiteen møtes torsdag vil de diskutere hvordan de skal gå videre med Entra-saken og spørsmål om statlig eierskap:

— Uten at jeg skal forskuttere på resultatet, så mener jeg at vi må se på eierskapssakene i sammenheng. Det kan være naturlig å se på disse sakene i et bredere perspektiv. Det kan være en mulighet, hvis det dukker opp flere saker nå, at man kan stille spørsmål om hvordan staten opptrer som eier, sier Anundsen og legger til:

— Når Trond Giske er eier, så er han det på vegne av meg og deg, ikke for å ivareta sine eller sine venners interessert. Når det statlige eierskapet fremstår som uproft, skaper det problemer for Norge som har så mye statlig eierskap.

Fem spørsmål

På grunn av Giskes inhabilitet i Entra-saken ble miljøvernminister Bård Vegar Solhjell oppnevnt som settestatsråd.

Han valgte i uken som gikk å skifte ut tre av styremedlemmene i Entra, men lot styreleder Siri Hatlen og nestleder Martin Mæland fortsette i sine verv. Olsø gikk senere av som Entra-sjef med øyeblikkelig virkning.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen sendte i etterkant fem spørsmål til Giske. Blant annet ville komiteen vite hvordan Giske ville karakterisere prosessen og styrets handlemåte i saken i forbindelse med valget av Olsø.

På generelt grunnlag sier Giske at styreleder og administrerende direktør har en "konstruktiv og tillitsfull dialog mellom selskapets styre og daglige ledelse".

- Svært mange navn vurderes

Giske vil heller ikke gi innblikk i hvilke kandidater som ble spilt inn som medlemmer i Entra-styret. Blant spekulasjonene som er versert i saken, er hvordan Ketil Fjerdingen ble nominert til styret.

Giske skriver at hvilke navn som spilles inn, er unntatt offentlighet.