• KRITISK: Mattilsynet meiner oppdrettarane i ytre delar av Hardangerfjorden ikkje greidde å halde lusenivået nede i anlegga sine. FOTO: ARKIV

Mest lus i Hardanger

I Hardanger låg lakselusnivået over tiltaksgrensa ein periode i sommar. Mattilsynet uroar seg også for situasjonen i Sognefjorden.