• RAS: Her sperrer et ras E 16 øst for Hjørnevik ved Evanger. ARKIVFOTO: ARNE HOFSETH

Halvparten av raspengene står ubrukt

Mens det går ras og skred over hele Vestlandet, står halvpartene av pengene til sikring på en konto i samferdselsdepartementet. Det finnes ikke gode nok planer, sier regjeringen.