Fredag formiddag ble det klart at byrådet i Oslo ikke går inn med 103 millioner kroner i ny egenkapital for å redde Oslo Vei AS. Nå risikerer 287 ansatte å miste jobben.

Marianne Borgen (SV), leder for bystyrets Miljø— og samferdselskomiteen, sier at bystyret nå vil til bunns i hva som har gått galt i Oslo Vei.

— Jeg kan ikke fatte hvordan det er mulig å drive et kommunal selskap i grøfta på få måneder, sier Borgen.- Samferdselskomiteen har ved flere anledninger det siste året fått rapporter fra Oslo Vei. Vi fikk en egen orientering 14. mars der ledelsen forteller at alt er i sin skjønneste orden. Det har ikke vært noen indikasjoner på at tingene var så alvorlig som det nå viser seg.

Borgen er soleklar på hvor ansvaret ligger.

- Byrådet har det delegerte ansvaret for å forvalte kommunale selskaper. Næringsbyråd Hallstein Bjercke utgjør generalforsamlingen i Oslo vei. Han har ansvar for at styret har oversikt over selskapets økonomiske situasjon, og styret har ansvar for at ledelsen fungerer. Det har ikke vært tilfellet i denne saken, sier Borgen.

— Bjercke har riktignok byttet ut hele styret i løpet av året. Etter at den nye styreledelsen var på plass, begynte vi å få informasjon om hvordan ille det sto til. Men informasjonen kom for sent. Selskapet var allerede teknisk konkurs, sier Borgen.

Svekker Oslos omdømme

Hun mener redegjørelsen Bjercke så langt har gitt etterlater en rekke ubesvarte spørsmål.

— Dette er første gang i historien et heleid kommunalt selskap har havnet i en slik situasjon. Dette er spørsmål som vi som politiker er nødt til å komme mer til bunns i etter hvert

— Byrådet gjennom manglende kontroll med driften i Oslo vei satt 287 arbeidsplasser i fare og ført til store økonomiske tap for Oslo kommune. Kommunens omdømme som eier er svekket. En rekke oppgaver Oslo vei har ivaretatt, står i fare, sier Borgen.- Det er svært kritikkverdig at byrådet har ikke fulgt med i timen. De har ikke hatt peiling, rett og slett. Det kan være ulike grunner til det, men det er uansett byrådet som har ansvaret for å forvalte slike kommunale selskap. Hvilke politiske følger det kan få er for tidlig å si. Den konklusjonen får vi trekke når vi vet mer om hva som har skjedd.

Holdt underskuddet hemmelig

Næringsbyråd Hallstein Bjercke (V) tror ikke alle kritikkverdige forhold ved driften i Oslo Vei er avdekket.

— Etter at vi fikk på plass et nytt styre har samarbeidet med styret vært bra. Vi har fått frem mye informasjon om selskapets reelle situasjon. Jo mer vi har funnet ut, desto verre har det sett ut. Jeg føler meg ennå ikke trygg på at vi har alle svarene, sier Bjercke.

Næringsbyråd Hallstein Bjercke
ROLF ØHMAN

— I første omgang jobber styret med de undersøkelsene de mener er nødvendig. Jeg lover at vi skal komme til bunns i hvordan selskapet har havnet i denne situasjonen.Bjercke mener det er gjort kritikkverdige disposisjoner i Oslo Vei over tid.

— I en redegjørelse vi fikk fra Oslo Vei i dag, kom det frem at ledelsen og styret visste om den økonomiske situasjonen før generalforsamlingen i september, men at man på tross av dette ikke informerte eierne. Det er sterkt kritikkverdig, mener Bjercke.