Sist torsdag startet piggdekk-sesongen i hovedstaden. Dermed må alle bilister som kjører med pigger i Oslo betale 30 kroner i døgnet. Dette gjelder også bilister som bare skal kjøre gjennom byen, for eksempel fra Bærum til Gardermoen.

Har du piggdekk, men kjører bare av og til, så skal du kun betale for dager du kjører med pigger. Du trenger ikke å betale avgiften for en parkert bil.

For de som kjører ofte, kan det lønne seg å betale 1200 kroner for en sesongoblat. Med en slik oblat vil man kunne kjøre med pigger ut sesongen, som varer til 7. april. Blir man tatt for kjøring med piggdekk uten å ha betalt, risikerer man 750 kroner i gebyr fra Oslo kommune.

De kommunale parkeringsvaktene har tidligere hatt stort fokus på kontroll av piggdekk ved sesongstart. Også politiet og representanter fra Statens vegvesen kan ilegge gebyr for manglende betaling av avgiften.

Dagsoblater kan kjøpes på automater ved de største innfartsveiene til Oslo. Oblaten er gyldig fra og med kjøpstidspunktet og plasseres godt synlig i frontruten eller på dashbordet. Av hensyn til etterkontroll oppfordrer kommunen at oblaten ligger godt synlig i kjøretøyet i 24 timer etter utløp.

Du kan også kjøpe oblat via SMS eller teletorg.

Piggdekkgebyret er et miljøtiltak som er vedtatt av bystyret i Oslo. Målet er å bedre luftkvaliteten i Oslo gjennom å redusere antall kjøretøy med piggdekk. Piggdekk river opp asfalten og skaper svevestøv, som gir dårligere luftkvalitet.

Overskuddet av gebyrordningen benyttes blant annet til bortkjøring av snø fra gatene når det er behov for det.