Italia refinansierer torsdag åtte milliarder euro av statsgjelden sin. De nye lånene har en løpetid på tre, syv og ti år.

Klokken 11.15 ble det klart at gjeldspapirene med en løpetid på ti år er auksjonert unna med en rente på 6,97 prosent. Det er like under det som har blitt omtalt som en kritisk grense — nemlig syv prosent.

— Dette var omtrent som forventet, og ganske skuffende. Det er ingen gode nyheter i denne auksjonen – en rente på rundt syv prosent er for høyt for Italia, og det kan fremskynde et mislighold. Samtidig er dette en selvforsterkende prosess – når markedet ser at rentene er så høye over tid vil investorene tar tilsvarende høye renter når lånene refinansieres, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

Italias statsminister Mario Monti holdt en pressekonferanse i 12-tiden. Der sa han at resultatet av gjeldsauksjonen var «oppløftende», men han understrekte at uroen i finansmarkedene fremdeles er en stor utfordring. Han påpekte også at landets strategi for å generere fortsatt økonomisk vekst ikke innebærer å øke aktiviteten i offentlig sektor, noe som er et vanlig virkemiddel ved økonomisk tilbakegang.

Skal refinansiere for 155 milliarder

Onsdag og torsdag denne uken refinansierer Italia statsgjeld for tilsvarende 155 milliarder kroner, som som foregår ved auksjoner av statsobligasjoner.

Det har vært store forventinger knyttet til hvilket rentenivå investorene vil akseptere for å utstede lån til landet, ettersom dette tegner et bilde av hvor stor risiko markedet mener det er for at landet skal misligholde lånene sine.

I går fikk Italia låne ni milliarder euro med seks måneders løpetid til en rente på 3,25 prosent, og 1,7 milliarder euro med en løpetid på to år til en rente på 4,85 prosent. Det er nesten en halvering av rentenivået markedet tok for å låne landet penger for en måned siden.

— Det kan se ut som om likviditetstilførselen fra den europeiske sentralbanken (i i form av gunstige treårslån til bankene) har gitt bedre vilkår for de mer kortsiktige statslånene, sier Bruce.