Halv milliard i overskudd

Sparebanken Vest fikk et overskudd i fjor som var langt høyere enn banken turde håpe på ved inngangen av året.