302 millioner til Bergen fra BKK

Styret i BKK foreslår at det utbetales 800 millioner kroner i utbytte til eierne for regnskapsåret 2012.