- Eksklusive avtaler bør unngås

Pressegeneral Per Edgar Kokkvold synes det er uheldig at fiskerinettstedet Undercurrent News blir utestengt fra sjømatkonferansen North Atlantic Seafood Forum.

Publisert:

EKSKLUSIVT: Administrerende direktør Jørgen Lund i North Atlantic Seafood Forum vil ikke gi alle medier tilgang til konferansen. Foto: ØRJAN DEISZ

Undercurrent News var klare til å dekke North Atlantic Seafood Forum, verdens største sjømatkonferanse som går av stabelen i Bergen denne uken. Både fly og hotell var booket, da de for to uker siden fikk beskjed om at de ikke var velkomne som akkrediterte journalister.

Arrangøren hadde nemlig inngått en eksklusivtetsavtale med det norske nettstedet IntraFish, som ekskluderer engelskspråklige sjømatmedier.

Reagerer

Det får Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i Norsk Presseforbund til å reagere.

— Jeg mener man bør unngå alle former for eksklusive avtaler. Det er ikke tilfeldig at det står i første kapittel av «Vær Varsom»- plakaten at pressen ikke skal gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene, sier Kokkvold.

Får kjøpe billett

Administrerende direktør i North Atlantic Seafood Forum AS, Jørgen J. Lund, avviser at medier blir utestengt fra konferansen.

— Vi utestenger ikke medier. Alle norske medier, og en rekke utenlandske, har adgang. At ikke alle kan bli akkreditert, er noe annet. De som driver bloggen du viser til, må endelig komme på konferansen og løse billett, sier han.

I stedet for presseakkredittering, blir Undercurrent News avspist med pressemeldinger fra arrangementet - med mindre de altså velger å løse billett for sine journalister.

— De er i hvert fall ikke nektet adgang, men de får ikke samme fordeler som andre medier når de må stille som deltagere og ikke får stille som presse, sier Kokkvold.

Siden konferansen ikke er et offentlig arrangement, er det opp til NAFS å bestemme hvem som får akkreditering.

Les også

Stenges ute fra sjømatkonferanse

— Ingen kan nekte dem å gjøre dette. Offentlige institusjoner har en policy om at man kan gjøre en eksklusiv avtale med et medium, men at man ikke kan nekte å dele historien hvis andre medier tar kontakt. Slik er det jo ikke her, sier Kokkvold.

Uheldig

Han synes det er uheldig med avtaler som gjør at ikke alle medier får ta del.

— Norske medieorganisasjoner har uttrykt bekymring for at det i økende grad legges begrensninger på mediedekningen av kulturelle og sportslige arrangementer. At man på grunn av en eksklusiv avtale med et nettsted nekter andre å rapportere fra arrangementet, er etter min oppfatning en uting, sier Kokkvold.

Pressegeneralen påpeker at mediene kan ha seg selv å takke for at det har blitt en trend med eksklusive avtaler.

— De har jo selv bidratt til at det blir slik når de ønsker seg eksklusive avtaler på det de skriver om. Fri formidling av informasjon er viktigere, mener Kokkvold.

— Men man skulle jo tro at de ønsket mest mulig blest rundt arrangementet.

REAGERER: Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i Norsk Presseforbund, synes det er en uting at medier blir ekskludert på grunn av eksklusive avtaler. Foto: SCANPIX

Publisert: