• SÅ FLISENE FYK: Selskapet som såg dagens lys i dag vil syta for lokal utnytting av flishaugane i Bjørkemoen, i staden for å køyra alt til Sverige. FOTO: ARNE HOFSETH

Tettar energilekkasjen til Sverige

Energiverk, avfallsverk og skogeigarar har saman skipa nytt selskap for å utnytta biomasse lokalt, i staden for å køyra lassevis til Sverige.