Flere selvmord etter finanskrisen

Finanskrisen falt sammen med en økning i selvmord i flere europeiske land.