Bankene kommer best ut i en undersøkelse om det norske folks holdninger til sikkerhet. Ni av ti har tillit til at bankene tar informasjonssikkerhet på alvor.

Dårligst ut kommer eiendomsmeglerne. Bare 12 prosent av de spurte har tillit til at eiendomsmeglerne klarer å ta informasjonssikkerhet på alvor, ifølge en undersøkelse TNS Gallup har utført for Norsk Senter for Informasjonssikring.