• ALARMERER: Professor Terje Hansen mener tomtefesterne står overfor en urimelig stor regning dersom noen av forslagene til det såkalte tomtefesteutvalget blir vedtatt. - Utvalget må ha manglet tilstrekkelig økonomisk kompetanse, sier Hansen.

Lovendring kan gi hus- og hytteeiere kjemperegning

Forslaget til ny tomte-festelov kan gi grunneierne en langt høyere årlig leiepris enn om tomtene var solgt og pengene investert i finansmarkedet.