Oljeselskapet kaller tredje kvartal i år for et godt kvartal i forbindelse med offentliggjøringen av selskapets kvartalsresultat. For selv om et underskudd før skatt på nesten 650 millioner kroner synes mye, er det en betydelig forbedring fra tredje kvartal i fjor da resultat før skatt var på minus 2,36 milliarder kroner.

Markedet reagerte imidlertid med å sende aksjekursen til Det norske ned 1,2 prosent i løpet av den første handelstimen på Oslo Børs.

Driftsinntektene i kvartalet øker fra 49 millioner kroner i fjor til 323 millioner kroner i år, noe som bidrar til en kraftig forbedring i driftsresultatet, som endte på minus 510 millioner kroner i år, mot 2,3 milliarder kroner i fjor.

Regnskapet viser at leting (588 millioner) utgjør den største delen av utgiftene, sammen med produksjon (53 millioner). Så å si alt selskapet tjener, 321 av 323 millioner kroner, kommer direkte fra petroleumsvirksomheten.