Les også: Mens undervisningen pågikk, dro fire 15-åringer en 9.klassing ut av klasserommet og banket ham opp. En av gjerningspersonene, som nå er 16 år gammel, har allerede et langt rulleblad. Han er dømt fire ganger i Oslo tingrett, og venter på sin fjerde dom, som faller i disse dager.

Volds— og narkotikakriminalitet er hverdagen for noen av Oslos unge gjengangere som står oppført med fire eller flere lovbrudd. Det er i hovedsak gutter i alderen 13-18 år. De fleste har minoritetsbakgrunn.

I snart ett år har politiet i samarbeid med Oslo kommune og andre relevante etater kartlagt de unge kriminelle. Tiltaket, «Unge gjengangere», viser at barn under 18 år står for åtte prosent av den registrerte kriminaliteten i Oslo. Listen blir oppdatert en gang i måneden. Ved årsskiftet besto den av 224 navn. Et lyspunkt er at ungdomskriminaliteten gikk ned med 15 prosent i fjor.

– Målet med dette tiltaket er å følge opp de unge og forebygge kriminalitet. Det er likevel for tidlig å si om det er «Unge gjengangere» som er årsaken til mindre ungdomskriminalitet, sier Ulrik Pettersen, sentralkoordinator for prosjektet.

Barnevernet

Stasjonssjef Gro Smedsrud ved Manglerud politistasjon sier at den beste løsningen ofte kan være å sende barna til en barnevernsinstitusjon.

– Det er viktig å få disse ungdommene ut av det kriminelle miljøet. Enkelte ganger er det best å plassere dem på institusjon, sier Smedsrud.

Hun forteller at politiet samarbeider tett med barnevernet og utveksler informasjon.

– Det er viktig å hindre at de havner tilbake i kriminaliteten. Vi er redde for at de skal bli tunge kriminelle, sier Smedsrud.

Flere av gjengangere har fått en mentor som skal få dem på rett spor.

Oppdratt med vold

Gjennom seks år som advokat har Abid Raja møtte mange ungdomskriminelle med minoritetsbakgrunn. Han er ikke overrasket at de utgjør hovedparten av gjengangerne.

– Dette er ikke overraskende, men alarmerende. Mange har en turbulent oppvekst med vold i familien. De unge lærer å bruke vold for å løse problemer. Mange innvandrerforeldre vet for lite om oppvekst. En løsning er å sende dem på kurs, sier Venstre-politikeren Raja.

Han mener at skolen bør bli flinkere til å varsle om barn som er i faresonen.

– Mange av ungdomskriminelle viser tendenser allerede på barneskolen. Derfor bør det være tettere samarbeid mellom skolen og andre instanser, slik at disse ungene kan stoppes. Enkelte familier har ikke råd til merkeklær til ungene, noe som gjør at ungene stjeler eller raner andre barn for å få tak i merkeklær, sier Raja.