Venter 150.000 ledige

Regjeringens hemmelige prognoser viser at arbeidsledigheten neste år vil være på 150.000. Det er over dobbelt så mange som i dag.