KLP sendte SMS-er under avgjørende kommunemøte: – Forsøkte alt de kunne å unngå en konkurranse

Flere i kommunestyret i Bjørnafjorden mener KLP opptrådte «uryddig» da kommunens tjenestepensjon ble lagt ut på anbud. KLP er under etterforskning av Konkurransetilsynet for om de har misbrukt sin dominerende stilling.

Terje Søviknes er gruppeleder i Fremskrittspartiet i Bjørnafjorden. Han mener KLP har opptrådt uryddig.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

I 2021 bestemte Bjørnafjorden kommune å legge ut kommunens tjenestepensjon på anbud. Bjørnafjorden brukte allerede pensjonsgiganten KLP, som er dominerende innen kommunal tjenestepensjon. Men kommunen ville se om de kunne få en bedre avtale og spare penger ved å lyse ut en konkurranse.

Det var to søkere: KLP og Storebrand.

30. november slo kommunen fast at KLP var vinneren av anbudet. Men da ba Storebrand om å få innsyn i bakgrunnen for avgjørelsen, og situasjonen endret seg fort. Allerede dagen etter trakk kommunen tilbudet til KLP, og valgte senere Storebrand som pensjonstilbyder.

– Veldig uryddig

– Man valgte å gå for Storebrand til slutt da de hadde det beste tilbudet etter en reevaluering. Men man var ikke fornøyd og reagerte på KLP sin prosess, sier Espen Aspenes, som sitter i kommunestyret for Fremskrittspartiet (Frp).

– KLP kom med innspill som ble opplevd som uryddige i behandlingen. Mitt inntrykk er at det var en veldig uryddig prosess av KLP. Og at det var den korrekte vinneren som vant til slutt.

Bjørnafjorden kommune vedtok i 2021 å lyse ut kommunens tjenestepensjon på anbud. Bildet er fra før Os kommune og Fusa kommune ble slått sammen til Bjørnafjorden kommune i 2020.

Torsdag kunne E24 fortelle at Konkurransetilsynet gjennomførte razzia hos KLP i februar, og at de etterforsker om pensjonsgiganten har misbrukt sin dominerende stilling innenfor pensjon.

– Jeg registrerer at Konkurransetilsynet har kastet blikket sitt på konkurransesituasjonen. Jeg vet ikke om det er med bakgrunn i Bjørnafjorden, men det syns jeg er både vel og bra, sier Aspenes.

Ville påvirke formannskapsmøte

Aspenes’ partifelle Terje Søviknes, gruppeleder i Frp Bjørnafjorden, er enig i at KLP har oppført seg uryddig i prosessen.

Allerede før tjenestepensjonen var ute på anbud, reagerer Søviknes på pensjonsgigantens oppførsel.

Søviknes sitter i kommunens formannskap, og forteller at KLP ringte og sendte tekstmeldinger til kommunens administrasjon midt i et formannskapsmøte i september. I møtet diskuterte formannskapet om tjenestepensjonen skulle legges ut på anbud eller ikke.

Søviknes sier KLP «åpenbart fulgte møtet over kommune-TV» på nett.

– De kommer inn midt i debatten med innspill om at vi kan gå over til en alternativ portefølje uten å kjøre konkurranse. I mitt syn forsøkte KLP alt de kunne for å unngå en konkurranse.

«Dette kan gjøres i KLP»

E24 har fått innsyn i kommunikasjonen mellom KLPs representant og administrasjonen underveis i formannskapsmøtet.

En av de største fordelene kommunen så med å konkurranseutsette tjenestepensjonen, var å kunne frigjøre 81 millioner kroner som kunne bli overført til kommunens premiefond, som kunne bli brukt til å betale fremtidige pensjonspremier. Kommunen omtalte dette som den største «gulroten» ved flytting av pensjonsordningen, viser dokumenter fra prosessen.

«Hei følger med på F skapet», skrev KLPs salgsleder i en SMS til økonomisjef Ingrid Karin Kaalaas i Bjørnafjorden kommunen under formannskapsmøtet.

Der fortalte han flere ganger at frigjøringen av de 81 millioner kronene også var mulig uten å bytte bort fra KLP. Salgslederen sa at KLP har to ulike tilbud for kapitalforvaltning, og at de også hadde mulighet til å overføre penger «som ved en flytting til Storebrand».

«Dette kan gjøres i KLP dersom det er de usikre 81 millionene som er gulleroten», skrev salgslederen.

Likevel endte møtet med at formannskapet vedtok å konkurranseutsette tjenestepensjonen.

KLP oppga feil i anbudet

Grunnen til at kommunen først ga KLP seieren og deretter ga den til Storebrand, var en feil i KLPs første tilbud, opplyser kommunen. Dokumenter fra anbudsprosessen som E24 har fått innsyn i, viser at KLP hadde oppgitt feil pris i sitt første tilbud til kommunen.

Det var først etter Storebrand hadde bedt om en begrunnelse for at de tapte, at kommunens rådgivere i Søderberg & Partners oppdaget feilen, ifølge en oppdatert anbudsrapport fra selskapet.

«Gjennom disse avklaringene har vi for det første korrigert premie for ikke-forsikringsbare elementer, hvor KLP ved en inkurie ikke hadde inkludert premie for bruttogaranti i premiematrisen».

Basert på endringene, endte Storebrand opp med beste tilbud, og Søderberg & Partners anbefalte kommunen å gi seieren til Storebrand istedenfor KLP.

– Det er svakt, sier Søviknes i Frp om KLPs feil.

– Hadde ikke dette blitt påklaget av Storebrand ville det nok ikke blitt oppdaget.

KLP: – Menneskelig feil

– Det ble dessverre oppdaget en feil i anbudet vi leverte til Bjørnafjorden kommune, sier informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs i KLP.

– Det ble satt inn et uriktig tall i en tabell, noe som skyldtes en menneskelig feil. Men det korrekte tallet var omtalt flere ganger i det skriftlige tilbudet.

– Midt under et formannskapsmøte i september, der det ble debattert om tjenestepensjon skulle konkurranseutsettes, ringte KLP administrasjonen i kommunen og sendte SMS-er. Hvorfor gjorde dere dette?

– Pensjon er komplisert, og generelt sett vil leverandører gi bistand og svare på spørsmål fra både politikere og administrasjonen løpende. I dette tilfellet tok KLP kontakt med administrasjonen i Bjørnafjorden for å gi dem informasjon som var en viktig saksopplysning. Men vi ser at det i ettertid kan stilles spørsmål ved om tidspunktet var heldig.

Bjaanæs avviser at de forsøkte «alt de kunne» å unngå en konkurranse, slik Søviknes sier.

– Vi er enig i at timingen kanskje var uheldig, men vi ville unngå at kommunen fattet vedtak på mangelfullt grunnlag. Vi lever godt med at Bjørnafjorden valgte Storebrand som leverandør.

– Er det vanlig for KLP å følge formannskapsmøter og løpende komme med innspill?

– Dette var en spesiell situasjon. Men det var fordi vi mente kommunen manglet viktig faktagrunnlag for avgjørelsen de skulle ta.

Vil gjennomgå beslaget

– Er Bjørnafjorden en del av Konkurransetilsynets etterforskning?

– Det er mye som er usikkert, men det vi har grunn til å tro er at de lurer på om vi kan ha misbrukt en dominerende markedsposisjon i offentlig tjenestepensjon ved det regelverket vi følger når et fylke eller en kommune flytter sin pensjonsordning til en annen leverandør

Etterforskningsdirektør Kari Bjørkhaug i Konkurransetilsynet vil ikke kommentere om Bjørnafjorden er en del av etterforskningen de nå gjør av KLP, og vil ikke gå inn på konkrete hendelser i Bjørnafjorden.

– Det er tatt et beslag, og det skal vi nå bruke tid på å analysere. Det vil nok ta litt tid, sier hun.

Kari Bjørkhaug er etterforskningsdirektør i Konkurransetilsynet.
Publisert: