Frykter nytt strømsjokk dersom oljeplattformer elektrifiseres

MDGs Rasmus Hansson mener norske husholdninger må forberede seg på å betale flere tusen ekstra for strømmen i året dersom regjeringen og oljeselskapene får gjennomslag for elektrifisering av petroleumsinstallasjoner.

Sleipner-feltet skal etter planen delelektrifiseres via områdeløsningen for Utsirahøyden.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

– Med dagens strømpriser kan det bli flere tusen kroner ekstra i året for vanlige strømkunder, hevder Rasmus Hansson i MDG.

Hansson håper flere partier klare å mobilisere til å stanse strømkabler til oljeinstallasjoner i Nordsjøen, forteller han Aftenbladet/E24.

LES OGSÅ: NVE-TOPP mener kraften kan brukes andre steder enn på sokkelen.

Les også

Strømstøtte gir 15–30 prosent rabatt på regningen: – For dem som sliter mye tror jeg ikke dette er nok

Høyre er skeptisk

Høyre-politiker John Peter Hernes i Stavanger mener debatten nå må løftes for å belyse konsekvensene elektrifisering av sokkelen vil få.

– I diskusjonen om kraftforsyning, kan det noen ganger virke som om vi har uendelig med vannkraft, men det stemmer ikke. For å sikre energisikkerhet tror jeg vi bør bli mer nøye på hvordan vi bruker ressursene våre. Og da må vi spørre oss om det faktisk er smart og hensiktsmessig å legge milevis med kabler ut til olje- og gassinstallasjoner og sende gassen til kontinentet, sier Høyres John Peter Hernes.

Hør podkast om elektrifisering av sokkelen:

I Høyre diskuteres det nå om elektrifisering av sokkelen egentlig er et fornuftig tiltak. Dette har partiets Sveinung Stensland tatt opp tidligere, i forbindelse med Høyres landsmøte i vår.

– Jeg er svært skeptisk til elektrifisering av sokkelen og mener det i utgangspunktet er en dårlig idé. Skal det gjennomføres må det være fordi det sparer energi, har god økonomi og har en positiv miljøeffekt. Jeg har vondt for å se hvilke prosjekter dette er oppfylt i, så det er jo i praksis et nei, sier Stensland.

Tidligere har også Frp med Ketil Solvik-Olsen uttrykt klar motstand mot elektrifisering av sokkelen. For øvrig et standpunkt Solvik-Olsen allerede frontet i 2011.

Høyres John peter Hernes er skeptisk til om elektrifisering av oljeinstallasjoner er en god idé.

Følger planen

Arbeiderpartiet er på sin side klar for å følge planen. Statssekretær Amund Vik i Olje- og energidepartementet sier følgende:

– Regjeringen vil i samarbeid med næringen sørge for at utslippene på norsk sokkel kuttes med 50 prosent innen 2030 og til netto null i 2050. Skal vi lykkes med dette målet, må vi ha mer kraft fra land.

I Equinors klimaplan fram mot 2030 skal selskapet og partnere bruke rundt 50 milliarder kroner. Den største investeringen er elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner.

Det å elektrifisere sokkelen, eller sminke oljebransjens klimaregnskap med kraft fra land for å ødelegge norsk natur, er et vanvittig påfunn (Rasmus Hansson, MDG).
Les også

– Folk slutter i Equinor for å skru sykler

Les også

Slik vil Equinor kutte 10 prosent av Norges CO₂-utslipp

– Flere tusen ekstra

Norske forbrukere og staten tar mesteparten av elektrifiseringsregningen til oljeselskapene, ifølge professor emeritus Diderik Lund ved økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere forklart for AftenbladetE24 at det er fordi det i store trekk er petroleum-skatteregimet som gjelder.

Samtidig påpekte han at dersom selskapene isolert sett får økte inntekter som følge av elektrifisering, for eksempel ved at mer gass frigjøres til salg, vil dette kunne gi økte skatteinntekter.

– Her må forbrukerne være klar over at med regjeringens og oljeselskapenes plan, så vil norske forbrukere få en enda større strømregning fordi vi blir belastet kostnadene for nettutbygging. Vi som forbrukere betaler i praksis regningen for oljeselskaper som går med skyhøye overskudd, mener stortingsrepresentant Rasmus Hansson i MDG.

Les også

Får vi enda høyere strømpriser når sokkelen elektrifiseres?

Rasmus Hansson i MDG vil stanse elektrifisering av oljeplattformer.

Hansson mener debatten om elektrifisering av sokkelen må løftes høyt, siden den rammer norske strømkunder direkte. Han mener videre at dersom regjeringen og oljeselskapene tviholder på tanken om elektrifisering, så bør det skje med havvind knyttet opp til installasjonene som selskapene betaler selv – uten å belaste samfunnet. Han mener at selskapene selv må betale for egne CO₂-utslipp.

– Det å elektrifisere sokkelen, eller sminke oljebransjens klimaregnskap med kraft fra land for å ødelegge norsk natur, er et vanvittig påfunn som ikke må skje, er den klare meldingen fra Rasmus Hansson.

Les også

Riggselskap vil si opp oljeansatte som ikke vaksinerer seg

Mange lar seg forlede

Hensynet til økonomi og klima er tanker John Peter Hernes i Høyre i Stavanger følger. Med vinterens økende strømpriser tatt i betraktning, og Norge som i økende grad eksporterer strøm, mener Hernes at det er noe som ytterligere bygger opp om de viktige diskusjonen om hvordan vi håndterer kraften vår.

For Hernes er det tre faktorer som spiller inn når han nå mener at elektrifisering av sokkelen ikke nødvendigvis er en god idé: Strømpris, kapasitet i nettet og eventuell miljøgevinst.

– Totalt sett, både i et samfunnsøkonomisk og en klimaperspektiv, er det ikke sikkert at elektrifisering av sokkelen er den riktige prioriteringen.

Sveinung Stensland legger til:

– Mange har latt seg forlede av forkjemperne av elektrifisering, men jeg kjøper ikke argumentene deres. Elektrifisering av Nordsjøen er sløsing med energi og miljøregnestykket går ikke opp. For oljeindustrien er det selvsagt opportunt med elektrifisering for å få ned egne utslipp. Men totalt sett er ikke dette verken et godt klimatiltak eller god økonomi, mener Stensland.

Les også

Vedum anslår at staten tjener 28 mrd. på strøm i år: – Det vi har mistenkt

Cecilie Bekkehein i Equinor overrakte olje- og energiminister plan for utbygging og drift, PUD, for delelektrifisering av Oseberg-feltet i november.

– Ulønnsomt økonomisk

I 2013 leder professor Michael Hoel et prosjektarbeid om offshorebeskatning knyttet til investeringer i fornybar kraft på oppdrag fra Oljedirektoratet.

I rapporten, som konkluderte med at vindkraft ikke var økonomisk lønnsomt, noterte prosjektgruppen også følgende problem:

«Det kan imidlertid være problematisk at selskaper skal kunne finansiere ulønnsomme miljøprosjekter, som er helt unødvendige for petroleumsproduksjonen og men en klar negativ nåverdi, ved å kunne trekke disse kostnadene av mot full sokkelbeskatning».

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi mener elektrifisering av oljeinstallasjoner er avgjørende for at Norge skal klare forpliktelsene om klimakutt.

– Vi kommer ikke utenom elektrifisering. Ene og alene fordi de internasjonale forpliktelsene vi har til utslippskutt. For at vi skal kutte utslipp i olje- og gassektoren, er vi helt nødt til å se på slike tiltak som gjør at utslippene fra norsk sokkel går betydelig ned.

Mener dere det er riktig at norske forbrukere tar en stor del av denne regningen?

– Avskrivingsreglene er som de er for oljeselskapene: på den ene siden får de store avskrivinger for investeringene sine, på den andre siden går mesteparten av overskuddet tilbake til fellesskapet gjennom selskaps- og særskatt.

Nylig besluttet Equinor å delelektrifisere Oseberg-feltet.

– Avhengig av ny produksjon

Bransje organisasjonen Norsk olje og gass mener at ut fra et klimaperspektiv er elektrifisering viktig for å sikre drift og inntekter fra norsk sokkel i tiårene fremover. Norsk olje og gass påpeker også overfor Aftenbladet at olje- og gassnæringen skal ta sin del av kostnadene med utredningskostnader og nettutbyggingskostnader ved elektrifisering av olje- og gassplattformer.

Også statssekretær Amund Vik, Ap, mener at kraft fra land medisinen som må til dersom utslippene fra norsk sokkel skal ned med 50 prosent innen 2030 og netto null i 2050.

– Høye utslippskostnader gir oljeselskapene sterk egeninteresse av å redusere utslipp av klimagasser, blant annet gjennom drift med kraft fra land. Kraft fra land innebærer store investeringer og må derfor vurderes fra felt til felt.

– Hvordan vurderer dere dette vil ramme norske husholdninger, med økt nettleie og avgifter og så videre?

– Det er mange forhold som påvirker kraftprisene. Men et nytt stort forbruk av kraft betyr høyere kraftpriser dersom det ikke også kommer ny produksjon. Dette gjelder også økt forbruk knyttet til kraft fra land. Der nytt forbruk medfører behov for investeringer i kraftnettet, vil deler av dette dekkes av aktøren som utløser investeringen.

Publisert: