Internasjonal domstol krever svar om norsk oljeboring

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg vil ha en uttalelse fra den norske regjeringen.

Foto: HANDOUT / X80001
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

I 2016 gikk organisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom til søksmål mot den norske staten, det såkalte klimasøksmålet. De mente at tillatelser til petroleumsvirksomhet i deler av Barentshavet var i strid med Norges grunnlov.

Staten vant både i tingretten og lagmannsretten, og Høyesterett avviste anken over dommen.

I juni 2021 klaget de organisasjonene, samt seks klimaaktivister, inn klimasøksmålet til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg. I sin klage hevder de det er i strid med grunnleggende menneskerettigheter at Norge åpner for ny oljeboring som vil øke klimagassutslippene i en tid der globale utslippskutt må til.

– Svært viktig utvikling

Nå har EMD krevd et svar fra norske myndigheter. Ifølge klagerne er det kun én av ti saker som får et slikt resultat, resten blir avvist.

– Det er en svært viktig utvikling i saken at menneskerettighetsdomstolen nå vil ha svar fra den norske regjeringen. Å få saken opp på europeisk nivå er helt nødvendig etter den halvhjertede behandlingen menneskerettighetsspørsmålene fikk av Høyesterett. En dom fra menneskerettighetsdomstolen vil være viktig ikke bare for Norge, men også for anvendelsen av menneskerettighetene i klimasaker andre steder i Europa, sier Cathrine Hambro, miljøorganisasjonenes advokat fra Wahl-Larsen Advokatfirma, i meldingen.

Frist til april

– Jeg er glad og lettet over at EMD anerkjenner hvor viktig denne saken er. Samtidig bekymrer det meg at regjeringen planlegger for mer oljeboring i nord mens vi venter på at saken skal behandles av domstolen. Klimakrisen er her nå og vi har ingen tid å miste, sier Ella Marie Hætta Isaksen i samme melding.

Artisten og aktivisten er én av de seks unge som har klaget inn saken til EMD.

EMD har gitt regjeringen frist til 13. april med å uttale seg.

– I tråd med den europeiske menneskerettighetsdomstolens saksbehandlingsregler er det sendt en notifikasjon til Norge om at domstolen har mottatt en klage. Før domstolen avgjør om saken skal tas til behandling, er Norge bedt om å gi skriftlige innspill. Det er regjeringsadvokaten som nå følger opp saken, skriver kommunikasjonsrådgiver Henrik Hoel i en e-post.

Publisert: