Norges Bank: – Kryptovaluta kan utgjøre en trussel på sikt

Norges Bank vil ikke gi en generell advarsel til nordmenn mot å investere i kryptovaluta, men understreker at det er forbundet med stor risiko.

STORE SVINGNINGER: Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache mener det er stor risiko ved å investere i kryptovaluta.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

I Norges Banks årlige rapport om finansiell stabilitet, trekkes kryptovaluta frem som en potensiell risiko for det finansielle systemet både globalt og i Norge, men ikke i nærmeste fremtid.

– Utbredelsen og omfanget er foreløpig nokså beskjedent i Norge, men vi peker på mulige kanaler hvorigjennom kryptoaktiva kan få virkninger for det finansielle systemet og utgjør en trussel mot det finansielle systemet på sikt, sier visesentralbanksjef Ida Wolden Bache til E24.

I rapporten påpeker sentralbanken at institusjonelle investorer har vist økende interesse for kryptoaktiva, og at internasjonale banker og andre finansinstitusjoner nå ser på mulighetene for slike investeringer, samt å tilby kunder kryptorelaterte tjenester.

Norges Bank er imidlertid ikke kjent med at norske banker og andre norske finansforetak har «vesentlig eksponering» mot kryptoaktiva.

– Hvis det øker i omfang og hvis systemviktige institusjoner og banker for eksempel får økt eksponering mot kryptoaktiva, da kan brå fall i verdien på disse få ringvirkninger til hele det finansielle systemet, sier Wolden Bache.

Verdien på en bitcoin har svingt mye, og innebærer dermed stor risiko, ifølge Norges Bank.
Les også

Dette bør du vite for å unngå straffeskatt på kryptovaluta

Stable coins kan bli systemviktige

Store verdifall, som kan være både brå og uforutsigbare, for eksempel om forutsetningen for teknologien svikter, er blant risikoene som sentralbanken peker på.

I år har verdien på bitcoin svingt mellom en bunn på rundt 29.000 dollar (251.000 kroner) til en topp på nær 69.000 dollar. Totalt sirkulerer det bitcoin for 1.121 milliarder dollar, ifølge Coinmarketcap.

Wolden Bache nevner også risikoen knyttet til såkalte stable coins, som kan bli systemviktige globalt. Denne typen kryptovaluta, der Tether er størst, er coins med stabil pris, knyttet til en fast verdi, som for eksempel dollar, verdipapirer og/eller annen kryptovaluta.

Utviklingen av stablecoins har bidratt til at kryptoaktiva i større grad kan brukes til betalinger, men det er fortsatt få transaksjoner utenom handel med kryptoaktiva, skriver Norges Bank.

Les også

Kryptoeksperter: Her bør du investere – og dette bør du holde deg langt unna

Stablecoins som er sikret med verdipapirer, kan ved usikkerhet om kryptovalutaens verdi, utsettes for at investorer i stor skala ønsker å veksle om til en annen valuta.

Da må de underliggende verdipapirene raskt selges for å kunne betale de som vil veksle om. Et slikt hastesalg av verdipapirer kan få systemiske virkninger, forklarer Wolden Bache.

I EU arbeides det med et omfattende regelverk for kryptovaluta som inkluderer regulering av tilbydere av stablecoins. Målet er å fremme innovasjon, samtidig som man vil beskytte forbrukere og ivareta finansiell stabilitet.

Kryptovaluta blir stadig mer utbredt. Bildet er fra en 7-Eleven kiosk i California.

Liten risiko for Norge

En annen risiko knyttet til kryptovaluta gjelder sikkerheten i betalingssystemet. Hvis kryptoaktiva benyttes for betalinger i stort nok omfang, kan teknisk svikt få systemvirkninger.

På dette feltet kan det derfor også være behov for særskilte reguleringer, påpeker sentralbanken.

Kryptovaluta kan også føre til mindre bruk av nasjonale valutaer, som igjen kan påvirke muligheten til å drive pengepolitikk.

«Dette er først og fremst en utfordring for land med lite effektive betalingssystemer, manglende tillit til pengevesenet og ustabile valutaer. Det vurderes derfor som en liten risiko for Norge i overskuelig fremtid», står det i rapporten.

Norges Bank følger selv utviklingen løpende og vurderer behovet for regulering. Reguleringsinitiativ internasjonalt kan motvirke at utviklingen blir en trussel mot finansiell stabilitet.

Les også

Utlover én million dollar i dusør for Tether-informasjon

– Vil dere advare mot å investere i kryptovaluta?

– Det er klart at det å investere i kryptoaktiva, når vi ser de store svingningene i verdien, innebærer stor risiko. Verdiene kan falle brått, markedet kan manipuleres og teknologien bak kan svikte. Det gir også nye arenaer for svindel og annen kriminell aktivitet, sier visesentralbanksjefen.

– Så det er viktig med regulering som beskytter forbrukerne og som motvirker kriminell bruk, tilføyer hun.

– Så dere vil ikke gi noen generell advarsel til norske forbrukere mot å investere i kryptovaluta?

– Vi understreker i vår kommunikasjon at det å investere i kryptoaktiva er forbundet med stor risiko.

Rettelse: Det var en feil i setningen om total verdi på bitcoin. Vi beklager, dette er nå rettet (kl. 1929).

Publisert: