Finlands svar på Statnett advarer: Vær forberedt på strømstanser i vinter

Finnene må være forberedt på at perioder med utkobling av strøm til vinteren. Det advarer Fingrid, som driver kraftnettet i landet.

Illustrasjonsbilde av finske kraftlinjer.
Publisert: Publisert:

Selskapet driver de store kraftlinjene som utgjør «motorveiene» i det finske strømnettet, og landets utvekslingslinjer til nabolandene.

«Krigen i Europa og den eksepsjonelle situasjonen i energimarkedet har økt usikkerheten knyttet til tilgangen til strøm», skriver Fingrid i en melding.

Direktør for drift av kraftsystemet Tuomas Rauhala i Fingrid.

«Som et resultat av den store usikkerheten bør finnene være forberedt på utfall av kraft knyttet til mulig strømmangel den kommende vinteren», skriver selskapet.

– Hvis det blir strømmangel, vil Fingrid informere de lokale nettselskapene om hvor mye kraft som må kobles fra hvert nettselskaps område, og etter dette vil utfallene roteres i to timer lange perioder inntil strømmangelen er over, sier direktør for drift av kraftsystemet Tuomas Rauhala i Fingrid i en melding.

Maksforbruk: 15,1 gigawatt

Kraftforbruket kan på det meste komme opp i 15,1 gigawatt i vinter. Produksjonen i Finland kan imidlertid på sitt høyeste komme opp i 12,3 gigawatt, mens det er 0,6 gigawatt i reserve, anslår Fingrid.

Finland er derfor avhengig av import i timene med høyest forbruk.

I forrige uke sendte Fingrid sammen med kollegaene i danske Energinet og Svenska kraftnät ut en pressemelding hvor de ba Norge om å ikke begrense sin strømeksport, men fortsette å utveksle strøm i vinter.

Advarer Norge mot brems i strømeksport: – Dypt bekymret

Russerne kuttet gass og strøm

Russland har sluttet å sende strøm til Finland, men dette bortfallet vil ifølge Fingrid bli kompensert av at det nye kjernekraftverket Olkiluoto 3 nå er i drift. Russerne har også kuttet gasseksporten til Finland.

«Stansen i import av russisk strøm og naturgass brukt til strømproduksjon har ytterligere svekket situasjonen i Finland sammenlignet med tidligere vintre», skriver Fingrid.

Dette er Finlands strømkoblinger til utlandet.

En rekke faktorer vil påvirke Finlands forsyning, ifølge Fingrid:

  • forsinket oppkjøring av Olkiluoto 3-kjernekraftverket vil kunne redusere Finlands strømsikkerhet betydelig, ifølge Fingrid. Ifølge TVO som driver kraftverket skal det starte normal produksjon 10. desember.
  • Finland har vanligvis kjøpt mye strøm fra Sverige og Estland, i tillegg til Russland. Men tilgangen på svensk og estisk strøm avhenger av landenes egen situasjon, og kan for eksempel begrenses hvis gasstilgangen i Baltikum er dårlig
  • problemer i egne kraftverk eller overføringsnettet kan skape utfordringer, og tilgangen på gass til gasskraftverkene kan bli utfordrende hvis det blir gassmangel i Europa
  • økende utbygging av vindkraft forbedrer strømtilgangen, men svake vindforhold kan dempe tilbudet. Finlands kapasitet er ventet å være på fem gigawatt ved utgangen av året
  • strømsparing og utviklingen i forbruket kan bety mye for balansen mellom tilbud og etterspørsel
Russland skrur av gassen: Finland sikrer seg LNG-terminal

Vil styrke nettet

Situasjonen vil spesielt kunne bli utfordrende hvis det blir en kald vinter i Finland og Baltikum, advarer Fingrid.

«I slike situasjoner er strømforbruket høyt, og tilgjengeligheten av importert strøm kan settes i fare», skriver selskapet.

– Stabil drift av strømmarkedet, hjemlige kraftverk og overføringslinjer mellom land vil være helt essensielle for tilgangen til strøm i den kommende vinteren, sier Rauhala.

Finland er blant annet koblet til nettet i Norge, Sverige og Russland, og landet har planer om å forsterke nettet sitt ytterligere.

Blant annet skal Fingrid bygge Auroralinjen, som skal koble Finland tettere sammen med Nord-Sverige tettere sammen, og Skoglinjen som skal styrke transporten av strøm internt i Finland.

Vedskolen

Nyhetsbrev Gratis: Journalist Eir Stegane gir deg alt du trenger å vite om fyring og ved i tre leksjoner på e-post.
Publisert: