Sverige sier nei til å spytte nye penger inn i SAS

Sveriges næringsminister Karl-Petter Thorwaldsson varsler at Sverige er klare for å gjøre om gjeld til aksjer i det kriserammede flyselskapet. Den svenske staten er likevel tydelig på at den ikke vil være langsiktig eier.

Sveriges næringsminister Karl-Petter Thorwaldsson kaller inn til pressekonferanse om SAS. Her ved en tidligere anledning.
Publisert: Publisert:

Det kommer frem under en pressekonferanse med næringsminister Thorwaldsson tirsdag morgen.

– Staten har siden 2010 et mandat fra Riksdagen om å minske eierskapet i SAS. Som ansvarlig eier er det også viktig å ta beslutning som ikke er lette, men som er de rette.

– Med mandatet fra Riksdagen om å gå ned i eierskap sier vi derfor nei til å tilføre kapital i SAS Forward-planen. Det innebærer at statens eierskap i SAS med stor sannsynlighet vil minske, sa Thorwaldsson.

Han la så frem følgende punktliste som den svenske regjeringens innstilling til SAS:

  • Klare til å konvertere lån til kapital, noe som betyr omgjøring av gjelden til aksjer
  • Nei til å tilføre ny kapital
  • Statens eierandel i SAS kommer med stor sannsynlighet til å minske
  • Sveriges regjering er tydelige på at de ikke er en langsiktig eier i SAS

– Ett sted går en grense

På spørsmål fra Dagens Industri om de kunne være det og samtidig ikke støtte SAS med nye penger, svarte Thorwaldsson at Sverige har støttet SAS med 8 milliarder svenske kroner.

– Ett sted går det naturligvis en grense, hvor staten må si at SAS må klare seg på inntektene, og derfor synes vi det er rimelig at vi kommenterer lånene vi har i SAS, men vi sier samtidig tydelig at vi ikke kommer til å legge nye penger inn i SAS Forward-planen.

Næringsministeren la senere til at de er optimistiske på vegne av flyselskapets planer, og at det vil finnes et «bra SAS i fremtiden».

Vil hente minst 9,5 milliarder

Etter at SAS presenterte sin redningsplan SAS Forward i februar, har den svenske regjeringen vært i pågående diskusjoner med selskapet for å sikre at de kunne «agere som en ansvarlig eier», fortsatte næringsministeren.

Den svenske staten eier i dag 21,8 prosent av SAS.

Under fremleggelsen av kvartalsrapporten for første regnskapskvartal presenterte SAS restruktureringsprogrammet SAS Forward. I mai kom detaljene:

  • SAS vil omgjøre 20 milliarder svenske kroner fra gjeld og hybridobligasjoner til aksjer.
  • Hente minst 9,5 milliarder svenske kroner i frisk kapital.

«Utvanning»

Kostnadsprogrammet SAS Forward skal etter planen redusere årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner. Alle deler av virksomheten gjennomgås, inkludert nettverket, flåten, kollektivavtaler og kostnadsstrukturer.

Les også

Staten hyrer inn eksperthjelp i SAS-krisen

Selskapet forventer at en «betydelig del» av den friske kapitalen vil komme fra nye investorer.

«Den forventede konverteringen av gjeld til aksjekapital og ny kapital, som er en del av SAS Forward, kommer til å innebære en betydelig utvanning av eksisterende aksjonærer», skrev SAS-sjef Anko van der Werff i sine kommentarer om planen.

Statlige kreditorer

Torsdag kveld ble det kjent at det norske næringsdepartementet har hyret inn ABG Sundal Collier og Wiersholm som rådgivere i forbindelse med den samme planen.

I desember 2020 ble SAS tildelt 1,5 milliarder kroner i kriselån gjennom den statlige norske garantiordningen som følge av koronapandemien. Som et ledd i SAS’ fremlagte kriseplan, har selskapet uttalt at de ønsker å konvertere gjeld til aksjer, og Norge er altså en stor kreditor.

Den norske aksjeposten var ved den forrige regjeringens salg rett i underkant av ti prosent av selskapet. Den danske og svenske staten eier fortsatt betydelige poster den dag i dag, med til sammen 21,8 prosents eierskap.

Publisert: