Norges Bank setter opp renten til 0,25 prosent

Norges Bank tar det første steget bort fra den rekordlave nullrenten som ble innført under pandemien, og varsler at neste renteheving sannsynligvis kommer i desember.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Norges Bank setter opp styringsrenten fra null til 0,25 prosent.

– Normaliseringen av økonomien tilsier at det nå er riktig å starte en gradvis normalisering av styringsrenten, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en uttalelse.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i desember, sier han.

Norges Bank jekker opp anslaget for boligprisene i 2022

Oppjusterer rentebanen

Rentebanen ligger litt høyere enn i forrige pengepolitiske rapport, skriver Norges Bank. Men på kort sikt er den uforandret.

– Ytterligere tre rentehevinger signaliseres neste år, skriver økonomene Kjetil Olsen og Dane Cekov i Nordea Markets i en analyse.

– Rentebanen indikerer en styringsrente på rundt 1,75 prosent innen utgangen av 2024, skriver økonomene.

Slik det ser ut nå ligger det an til en ny renteøkning i mars, i juni og enda en økning i desember eller september neste år, bemerker Danske Banks sjeføkonom Frank Jullum i en analyse.

Kronen styrkes etter rentedom: Euroen på sitt billigste på tre måneder

Et skifte

Renteøkningen markerer et skifte etter at Norges Bank har holdt styringsrenten på null prosent siden mai i fjor.

Da coronakrisen rammet norsk og internasjonal økonomi kuttet sentralbanken renten med til sammen 1,5 prosentpoeng for å hjelpe bedrifter og husholdninger.

Nå er økonomien på vei opp etter gjenåpningen av samfunnet. Arbeidsledigheten har falt mye og befolkningen har blitt vaksinert i stor grad.

«Gjenåpningen av samfunnet har gitt en markert oppgang i norsk økonomi, og aktiviteten er nå høyere enn før koronapandemien,» skriver Norges Bank.

Arbeidsmarkedet har frisknet til i takt med gjenåpningen. I august var andelen registrert som helt arbeidsledige på 2,7 prosent hos Nav, ned fra 4,4 prosent i starten av året.

Samtidig har Norges Banks undersøkelser vist at bedriftenes produksjon og sysselsetting øker. Næringslivet planlegger for videre vekst i antall ansatte og investeringer fremover, men har også varslet om et gryende lønns- og prispress.

– Vi venter at oppgangen i økonomien vil fortsette utover høsten, sier Øystein Olsen på en pressekonferanse.

Venter større fall i oljeinvesteringene i 2022

Opprettholder kapitalkrav

Norges Banks rentekomité har samtidig besluttet å opprettholde motsyklisk kapitalbuffer på 1,5 prosent fra 30. juni neste år.

Motsyklisk kapitalbuffer er et krav til norske banker om å ha penger liggende til bruk i tøffe tider, og skal gjøre bankene mer robuste overfor utlånstap.

Regjeringen overførte tidligere denne måneden beslutningsansvaret for bankkravet til sentralbanken.

– Slik komiteen nå vurderer den økonomiske utviklingen og utsiktene til tap og utlånskapasitet i bankene, vil bufferkravet økes til 2,0 prosent i desember, med virkning fra 31. desember 2022, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Les alt om rentehevingen i sakene under:

Publisert: