Koronapass i Norge: Slik kan de brukes

For en knapp måned siden foreslo Helsedirektoratet at coronapass blant annet kunne brukes for å holde idrettsarrangement, kino og svømmehaller åpne – hvis utviklingen gikk feil vei etter gjenåpningen.

ULIK PRAKSIS: Bildet er fra Nederland, der du må vise coronapass for å komme inn på serveringssteder. I Norge bruker vi det nå til reising.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er 448 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt livesenter for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til livesenteret

Torsdag ettermiddag hadde regjeringen møte med alle landets kommuner, der de blant annet ba kommunene om å forberede seg på at coronapass kan innføres innenlands og bli et verktøy for kommunene, ifølge VGs kilder.

Klokken 12 holder regjeringen pressekonferanse om coronasituasjonen.

Grønt coronapass viser om du er vaksinert med én dose for mer enn tre uker siden, har hatt påvist corona det siste halvåret eller har tatt negativ test det siste døgnet.

Tidligere denne uken sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at regjeringen vurderer bruken av coronapass, og helsedirektør Bjørn Guldvog har også bekreftet til VG at dette er noe Helsedirektoratet og FHI har fått i oppdrag å se på nå.

Det er det ikke lenge siden sist de gjorde: I forbindelse med gjenåpningen, ba forrige regjering dem utrede beredskapsplaner for både tiltak og hvordan coronapass kunne brukes innenlands «ved en vesentlig forverret smittesituasjon».

Oppdraget ble levert 15. oktober, dagen etter at en ny regjering var på plass. Siden det har pilene fortsatt å peke oppover: Antall smittede og innlagte fortsetter å øke, og sykehusene er under press.

VG kjenner ikke til hvordan regjeringen eventuelt vil innføre coronapass i praksis nå - men for en måned hadde Helsedirektoratet og FHI en rekke forslag til hvordan dette kunne fungere.

Dette var de enige om

Én viktig ting som skiller linjen Helsedirektoratet og FHI la seg på for en måned siden fra det de nå har innført for eksempel i Danmark, er at de ikke mente coronapasset skulle brukes som et generelt smittebegrensende og vaksinefremmende tiltak i hele samfunnet. I stedet for å for eksempel kreve det på alle kafeer og restauranter, mente de det var mer aktuelt å bruke coronapass som et alternativ til å stenge ned eller begrense enkelte virksomheter og arrangementer.

Da coronapass-utredningen ble levert for en måned siden, var de enige om at det ikke var nødvendig å ta det i bruk på det tidspunktet. Men de foreslo flere måter å gjøre det på hvis det skulle endre seg.

De pekte begge på at man kunne vurdere å bruke coronapass på følgende arenaer:

  • Fornøyelsesparker og tilsvarende steder.
  • Museer.
  • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
  • Treningssentre, svømmehaller og tilsvarende steder.

Dette innebærer ikke at man måtte ha brukt coronapass på konserter eller svømmehaller i hele landet.

I et utkast til en forskrift, skrev Helsedirektoratet at man kunne åpne for å vedta krav om coronapass på denne type steder i kommunene. Og bare hvis kommunen ellers ville ønsket å stenge virksomheten etter smittevernloven, men i stedet kunne holde dem åpne ved bruk av coronapass.

Men Helsedirektoratet gikk også lenger enn FHI i alternativene de listet opp i forslaget til en forskrift. De la til en ny rekke arrangementer, der de mente man eventuelt kunne vurdere å gi kommunene mulighet til å vedta krav om coronapass.

Sjekk Helsedirektoratets liste

Den andre listen i Helsedirektoratets utkast, omfatter arrangementer på offentlig sted, eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Her mente de kommuner kunne få mulighet til å kreve coronapass, hvis de har lokale forskrifter som enten begrenser eller forbyr visse typer arrangementer:

  • Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening.
  • Kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver.
  • Seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige. sammenkomster, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet.
  • Livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon.
  • Samlinger av personer som gjennomføres i regi av ekstern aktør på vegne av bedrifter og organisasjoner.

Hvis en kommune skulle vedtatt coronapass-krav for denne typen arrangementer, skrev Helsedirektoratet i utkastet at de i så fall også måtte sette en maksgrense for antall personer som kunne være til stede.

– Er det de samme tingene som ligger på bordet nå?

– Vi har gjort en ny helhetlig vurdering av innenlands bruk, svarer assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

– Et av flere mulige tiltak

FHI-direktør Camilla Stoltenberg vil ikke gå inn på hva FHI har anbefalt til regjeringen. Men blant temaene de har levert anbefaling om, er coronasertifikat.

På spørsmål om FHI nå mener det er aktuelt å innføre coronapass for noen av eksemplene som listes opp i det tidligere utkastet til en forskrift, svarer hun.

– Vi vurderer dette som ett av flere mulige tiltak, og ser blant annet på hvordan andre land har valgt å gjøre dette.

– Er det aktuelt med dansk type coronapass som man må bruke på restauranter, kinoer?

– Vi synes det er aktuelt å se på hvordan det brukes i Europa generelt, og som vanlig interessant å se på nordiske land som Danmark spesielt.

I dag er coronpasset grønt innenlands, hvis du er vaksinert med en dose for mer enn tre uker siden. I oppdraget fra oktober påpeker FHI at det kan være nødvendig å endre til at du må være fullvaksinert.

Publisert: