Vedums eksempelfamilie går fra pluss til minus

Virkeligheten har innhentet finansministerens eksempelfamilie. Med Norges Banks nye anslag går familien rundt 13.000 kroner i minus i år.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) oppsummerte nylig første halvår av 2022. Det skjedde foran portrettene på Det Norske Teatret.
Publisert: Publisert:

I Stortingets muntlige spørretime 27. april sendte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sin eksempelfamilie inn i den politiske debatten.

I eksempelet så han bare på renteøkningen og prisveksten på strøm, drivstoff og mat. Annen prisvekst ble holdt utenfor. Han innførte den nye økonomiske størrelsen «andre utgifter enn rente, strøm, drivstoff og mat».

I Stortinget konkluderte han om 2022 etter noen forutsetninger:

  • «Da vil en snittfamilie sitte igjen med cirka 14.700 kroner mer til å dekke andre utgifter.»

Vedum sa også at det lå «an til at en vanlig familie får en reallønnsvekst i år». Vekst i reallønn er lønnsvekst minus prisvekst. Han gikk også gjennom regnestykket med penn og tavle i «Debatten» på NRK.

Han hadde rett om reallønnen med anslagene som gjaldt i slutten av april. Nå gjelder nye anslag. Da går hans eksempelfamilie kraftig i minus i år, blant annet fordi reallønnen synker.

Prisvekst på hele forbruket

23. juni la Norges Bank frem nye prognoser for norsk økonomi 2022–2025. Aftenposten/E24 har oppdatert Vedums regnestykke for 2022 med disse anslagene.

Kort fortalt består regnestykket av lønnsvekst minus prisøkningen på hele forbruket minus økt rente, alt regnet etter skatt. Aftenposten /E24 har regnet med prisveksten på hele forbruket, ikke bare strøm, drivstoff og mat, slik Vedum gjorde.

Resultatet blir da snudd rundt:

  • Vedums eksempelfamilie får samlet sett rundt 13.000 kroner mindre å rutte med i år, regnet etter Norges Banks ferske anslag og regnet med prisveksten på hele forbruket.

Vedum utelater mye

Flere økonomer reagerte i sin tid på Vedums regnestykke der han holdt prisveksten på det meste av forbruket utenfor

– Å ta med prisveksten på hele forbruket gir et mer dekkende bilde av husholdningens økonomi i år. Ved å bare ta med strøm, mat og drivstoff utelater Finansdepartementet store deler av prisveksten, sa sjeføkonom Torbjørn Eika i kommunenes organisasjon KS til Aftenposten 3. mai.

Eika har mange års erfaring fra Statistisk sentralbyrå og Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU).

Aftenposten/E24 har også lagt Vedums skattelettelse i 2022 inn i regnestykket. Det så han bort fra i april.

Les også

Norges Bank venter høyere prisvekst

Les også

Doblet boligrente. Men Norges Bank er usikker og går forsiktig frem.

Vedum tar ikke ansvar for økt rente

Aftenposten har sendt det oppdatere regnestykket til Vedum. Hans statssekretær Lars Vangen (Sp) svarer i e-post:

«I regnestykket la Finansdepartementet til grunn en konsumprisvekst tilsvarende det SSB og partene i lønnsoppgjøret (TBU) forutsatte i forbindelse med inntektsoppgjøret. Siden den gang har det vært store endringer, ikke minst når det gjelder konsumprisveksten, som har steget betydelig mer enn de fleste hadde regnet med, selv for kort tid siden.»

Vangen erkjenner at det blir nedgang i reallønnen i år og retter blikket mot neste år: «Norges Bank legger til grunn at slik bildet ser ut nå, vil konsumprisveksten bli høyere enn lønnsveksten i år, men at det vil bli reallønnsvekst til neste år.»

Vangen vil ikke ta ansvar for at Norges Bank i sine siste prognoser oppjusterte sine renteplaner til 2025 (rentebanen). «I pengepolitisk rapport skriver Norges Bank at oljepengebruken har vært lavere enn anslått. Finanspolitikken har dermed ikke bidratt til å løfte rentebanen», skriver han.

Vangen lover å være gjerrig i pengebruken for ikke å presse renten ytterligere opp: «Dette viser hvor viktig det var å ta ned pengebruken i revidert budsjett, og at vi holder igjen i kommende budsjetter.»

Publisert: